Sari la conținut

Prezentare preliminară a tezei de doctorat: drd. Luigi-Ionuț CATANA

Prezentarea rezultatelor preliminare obținute în teza de doctorat

Aplicații și generalizări ale ordonărilor stocastice

elaborată de drd. Luigi-Ionuț CATANA (conducător științific Prof. univ. dr. Vasile PREDA), va avea loc pe 10 noiembrie 2022, ora 12:00, în sala Google. 

Etichete: