Sari la conținut

Susținerea publică a tezei de doctorat: drd. MOANGĂ (OZUNU) N. NATALIA – GABRIELA

În  ziua  de 14  luna 12, anul 2022 ora 16.00  în Sala Google  a Facultăţii de Matematică și Informatică va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată: 

MODAL LOGIC FOR PROGRAM SPECIFICATION, 

de către MOANGĂ (OZUNU) N. NATALIA – GABRIELA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Informatică. 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat: 

Preşedinte: 

Prof. dr. Andrei Păun (Universitatea din București) 

Conducător de doctorat: 

Prof. dr. Ioana Leuștean  

Referenţi oficiali: 

1. Prof. dr. Dorel Lucanu (Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași) 

2. Prof. dr. Mircea Marin (Universitatea de Vest din Timișoara) 

3. Prof. dr. Grigore Roșu (University of Illinois Urbana-Champaign) 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca facultăţii.