Sari la conținut

Susținerea publică a tezei de abilitare: conf. Cristian Rusu

În ziua de 13.06.2023, ora 11.00 în Sala Google a Facultăţii de Matematică și Informatică va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare intitulată:

RESEARCH PROBLEMS IN STRUCTURED NUMERICAL LINEAR ALGEBRA

de către Conf. Dr. CRISTIAN RUSU în vederea obţinerii abilitării în Informatică.

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de abilitare:

  1. Prof. dr. Horia POP – Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca;
  2. Prof. dr. Sorin OLARU – Centrale Supelec Paris – Saclay;
  3. Prof. dr. Adrian IFTENE – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  4. Prof. dr. Lucian BUSONIU – membru supleant – Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca;
  5. Conf. dr. Teodora CATINAS – membru supleant – Universitatea „Babeș -Bolyai” din Cluj-Napoca.