Sari la conținut

Admitere doctorat 2022 – Scoala Doctorală de Informatică

Metodologie admitere Școala Doctorală Informatică

Rezultate admitere

Puteți consulta rezultatele la examenul de admitere la studii universitare de doctorat aici.

Sesiune specială admitere


Înscrieri

Inscrierile se fac exclusiv online: https://admitere.fmi.unibuc.ro

Calendarul admiterii

Calendarul admiterii la doctorat (sesiunea septembrie 2022) este urmatorul:

  • INSCRIERI LA DOCTORAT : 6.09.2022 – 14.09.2022 ORA 14.00
  • CONCURSUL DE ADMITERE : 15 SEPTEMBRIE 2022, ora 14.00, Amf. Pompeiu (etajul II)
  • DATA LIMITA DE AFISARE A REZULTATELOR : 23 SEPTEMBRIE 2022

Conform Metodologiei UB, concursul se desfășoară fizic. În cazuri speciale, la cererea motivată a candidatului, cu avizul consiliului Școlii Doctorale și cu aprobarea conducerii Universității din București, concursul de admitere se poate desfășura prin videoconferință. Candidații care doresc să susțină concursul prin videoconferință trebuie să trimită o cerere secretarei Școlii Doctorale (raluca-mihaela.sindrilaru@fmi.unibuc.ro) până la expirarea termenului limită (14.09.2022, ora 14.00).

Numărul de locuri alocate Școlii Doctorale de Informatica

  • 10 locuri granturi de studii finanțate de la bugetul de stat, din care 5 locuri cu frecvență cu bursă și 5 locuri cu frecvență/frecvență redusă fără bursă.
  • 5 locuri cu frecvență cu taxă.

Informatii despre conducătorii la doctorat din domeniul Informatica la aceasta adresa.

Taxe înscriere admitere

Admitere doctorat Universitatea din București

Fișe de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat

Tipuri certificate de competență lingvistică

Condiții de înscriere

Pentru a se putea înscrie la admitere la Școala doctorală, un candidat trebuie sa îndeplinească una dintre următoarele condiții:

  1. Să fie absolvent al unui program de Master.
  2. Să aibă o licența de tip pre-Bologna.
  3. Să fie absolvent al unui program de studiu efectuat în străinătate și recunoscut de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale ca fiind studii universitare de masterat.

EnglishRomanian