Sari la conținut

Admitere Master 2023

REZULTATE FINALE 27.09.2023 (ambele sesiuni, actualizat 2.10)


Sesiunea septembrie 2023

Rezultate 23.09.2023

Rezultate contestații Proba 2

Confirmări

Confirmarea locurilor la buget se face la Facultatea de Matematică și Informatică, la sala 28 (parter), în perioada 20-21.09.2023, între orele 9.00-15.00 și în data de 22.09.2023 între orele 9.00-13.00. Locurile la buget se confirmă prin depunerea, în original, a diplomei de licență și a suplimentului la diplomă. Candidații din promoția 2023 care nu au diploma în original vor depune, în original, adeverința de licență eliberată de facultate. Depunerea documentelor originale se face personal, de către candidat, sau de o altă persoană împuternicită în acest scop de candidat printr-o procură notarială. Candidații / persoana împuternicită trebuie să prezinte legitimația de concurs și un act de identitate. Facultatea va elibera o adeverință care atestă depunerea documentelor, adeverință care trebuie păstrată până la înmatricularea în facultate, respectiv retragerea din concurs. Precizarea opțiunilor confirmate la buget se va face prin completarea unei cereri tip. Cererile tip de confirmare se găsesc AICI.

Confirmarea locurilor la taxă se face trimițând pe adresa taxa-master-2023@fmi.unibuc.ro un email respectând următoarele cerințe:

 • subiectul emailului trebuie sa conțină textul „Confirmare Nr_dosar Nume_candidat” (exemplu: Confirmare 12345 Popescu Ion)
 • emailul să fie trimis de pe adresa de conectare în aplicația de admitere
 • în textul emailului candidatul trebuie să precizeze opțiunile pentru care face confirmarea; de asemenea, trebuie să atașeze o cerere semnată și scanată în care declară că dorește să confirme locurile respective; cererile tip de confirmare se găsesc AICI
 • emailul trebuie să aibă atașată dovada plății; cuantumul taxei de confirmare este de 800 RON (și reprezintă un avans din taxa de studii); detalii despre taxa de confirmare găsiți aici
 • termenul limită pentru trimiterea mesajului este 22.09.2023, ora 23.59.
 • Candidații care au optat inițial pentru două programe, dar nu doresc să le urmeze în paralel, sunt rugați să precizeze acest lucru în email.

Candidații care au optat la înscriere pentru repartizarea la două programe (care doresc să urmeze două programe de studii în paralel) vor confirma la ambele programe (prin depunerea diplomei de licență/adeverinței de licență în original și plata unei taxe, sau prin plata a două taxe, după caz).

În clasificarea finală vor fi luați în considerare NUMAI candidații care au confirmat în termenul limită, conform metodologiei.

Contestații

Contestațiile se fac online completând acest FORMULAR.

Termen limită pentru trimiterea contestațiilor: 20.09.2023, ora 14.00.

Rezultate inițiale 19.09.2023

În listele inițiale fiecare candidat este clasificat la toate programele și formele de finanțare la care s-a înscris. Calitatea de admis se păstrează numai prin confirmarea locului în perioada confirmărilor, conform metodologiei.

După confirmări candidații admiși la buget  pe listele inițiale la multe domenii vor rămâne numai pe lista opțiunii prioritare la care au confirmat, iar candidații admiși la ambele forme de finanțare (buget și taxă) la același domeniu vor rămâne numai pe lista opțiunii la care au confirmat. Un candidat admis la mai multe domenii pe listele inițiale poate confirma la două domenii pentru a le urma simultan  numai dacă cel puțin unul este la taxă. 

Locurile astfel eliberate vor fi ocupate, în ordinea mediilor și a opțiunilor,   de candidații aflați în așteptare pe listele inițiale.

Atenție:  candidații aflați în așteptare pe liste inițiale au posibilitatea de a urca pe listele de admiși numai dacă confirma locul conform metodologiei.

Proba orală

 • Comisii de admitere la studii de master septembrie 2023 (cu ziua sustinerii si adrese de contact)
 • Programarea candidaților la proba orală (va fi actualizată)
 • Pentru probleme legate de susținerea probei orale, candidații sunt rugați sa contacteze direct secretarul și președintele comisiei la care sunt programați.
 • Candidații la programele de master Artificial Intelligence si Data Science  vor susține o singură probă orală pentru admiterea la aceste programe, rezultatul fiind recunoscut pentru admiterea la ambele programe.
 • Candidații marcați cu „DA” in coloana „Primii 5%” nu susțin proba orală și vor avea media de admitere 10.

Rezultate contestații Proba 1

Rezultate Proba 1

Candidații a căror lucrare de licență nu se încadrează în domeniile Informatică, Matematică, Calculatoare și Tehnologia Informației, vor pregăti o lista de 4 subiecte din domeniul masterului, conform metodologiei.


Perioada de înscriere: 1.09.2023, ora 10.00 – 13.09.2023, ora 23.59.

Modalitatea de înscriere: exclusiv online, în aplicația de înscriere 

Admitere Online – 2023 (unibuc.ro)

Sesiunea iulie 2023

 • REZULTATE 1.08 (actualizate după transfer de locuri subvenționate; actualizate 23.09)
 • Restituiri taxe
 • Retrageri documente: 31.07.2023-2.08.2023, orele 9.00-14.00, sala 28
 • Situația finală a confirmărilor o puteți vedea AICI (actualizat 28.07; la domeniul Informatică sunt afișate numai opțiunile care au fost confirmate).

Rezultate contestații Proba 2

Confirmări

Confirmarea locurilor la buget se face la Facultatea de Matematică și Informatică, în perioada 24-26.07.2023, între orele 10.00-16.00. Locurile la buget se confirmă prin depunerea, în original, a diplomei de licență și a suplimentului la diplomă. Candidații din promoția 2023 care nu au diploma în original vor depune, în original, adeverința de licență eliberată de facultate. Depunerea documentelor originale se face personal, de către candidat, sau de o altă persoană împuternicită în acest scop de candidat printr-o procură notarială. Candidații / persoana împuternicită trebuie să prezinte legitimația de concurs și un act de identitate. Facultatea va elibera o adeverință care atestă depunerea documentelor, adeverință care trebuie păstrată până la înmatricularea în facultate, respectiv retragerea din concurs. Precizarea opțiunilor confirmate la buget se va face prin completarea unei cereri tip. Cererile tip de confirmare se găsesc AICI.

Confirmarea locurilor la taxă se face trimițând pe adresa taxa-master-2023@fmi.unibuc.ro un email respectând următoarele cerințe:

 • subiectul emailului trebuie sa conțină textul „Confirmare Nr_dosar Nume_candidat” (exemplu: Confirmare 12345 Popescu Ion)
 • emailul să fie trimis de pe adresa de conectare în aplicația de admitere
 • în textul emailului candidatul trebuie să precizeze opțiunile pentru care face confirmarea; de asemenea, trebuie să atașeze o cerere semnată și scanată în care declară că dorește să confirme locurile respective; cererile tip de confirmare se găsesc AICI
 • emailul trebuie să aibă atașată dovada plății; cuantumul taxei de confirmare este de 800 RON (și reprezintă un avans din taxa de studii); detalii despre taxa de confirmare găsiți aici
 • termenul limită pentru trimiterea mesajului este 26.07.2023, ora 23.59.

Candidații care au optat la înscriere pentru repartizarea la două programe (care doresc să urmeze două programe de studii în paralel) vor confirma la ambele programe (prin depunerea diplomei de licență/adeverinței de licență în original și plata unei taxe, sau prin plata a două taxe, după caz).

Contestații

Contestațiile se fac online completând acest FORMULAR.

Termen limită pentru trimiterea contestațiilor: 24.07.2023, ora 12.00 (prânz).

Rezultate inițiale 23.07.2023

În listele inițiale fiecare candidat este clasificat la toate programele și formele de finanțare la care s-a înscris. Calitatea de admis se păstrează numai prin confirmarea locului în perioada confirmărilor, conform metodologiei.

După confirmări candidații admiși la buget  pe listele inițiale la multe domenii vor rămâne numai pe lista opțiunii prioritare la care au confirmat, iar candidații admiși la ambele forme de finanțare (buget și taxă) la același domeniu vor rămâne numai pe lista opțiunii la care au confirmat. Un candidat admis la mai multe domenii pe listele inițiale poate confirma la două domenii pentru a le urma simultan  numai dacă cel puțin unul este la taxă. 

Locurile astfel eliberate vor fi ocupate, în ordinea mediilor și a opțiunilor,   de candidații aflați în așteptare pe listele inițiale.

Atenție:  candidații aflați în așteptare pe liste inițiale au posibilitatea de a urca pe listele de admiși numai dacă confirma locul conform metodologiei.

Rezultate Proba 1 după contestații

Proba orală

 • Comisii de admitere la studii de master iulie 2023 (actualizat 17.07)
 • Programarea candidaților la proba orală (va fi actualizată)
 • Pentru probleme legate de susținerea probei orale, candidații sunt rugați sa contacteze direct secretarul și președintele comisiei la care sunt programați. Adresele de contact le găsiți AICI.
 • Candidații la programele de master Artificial Intelligence si Data Science  vor susține o singură probă orală pentru admiterea la aceste programe, rezultatul fiind recunoscut pentru admiterea la ambele programe.
 • Candidații la programele de master  Inginerie Software (IS) și Baze de date si Tehnologii Software (BDTS IF si BDTS IFR) vor susține o singură probă orală pentru admiterea la aceste programe și forme de învățământ, rezultatul fiind recunoscut pentru admiterea la ambele programe.
 • Candidații marcați cu „DA” in coloana „Primii 5%” nu susțin proba orală și vor avea media de admitere 10.

Rezultate contestații Proba 1

 • Raportul comisiei de contestații
 • Comisia de admitere s-a autosesizat și a solicitat reverficarea și corectarea tuturor notelor de la Proba 1, astfel încât media luată în considerare să fie media de absolvire a studiilor de licență, fără media examenului de licență. După verificarea și actualizarea tuturor mediilor, vor fi afișate rezultatele Probei 1 după contestații.

Rezultate Proba 1

Candidații a căror lucrare de licență nu se încadrează în domeniile Informatică, Matematică, Calculatoare și Tehnologia Informației, vor pregăti o lista de 4 subiecte din domeniul masterului, conform metodologiei.


Înscrierile la concursul de admitere la studii de master la Facultatea de Matematică și Informatică s-au încheiat!

Satistici înscriere 14.07:

Perioada de înscriere: 03.07.202312.07.2023 13.07.2023 (ora 23.59).

Modalitatea de înscriere: exclusiv online, în aplicația de înscriere 

Admitere Online – 2023 (unibuc.ro)

Facultatea de Matematică și Informatică organizează admiterea pentru următoarele programe de master:

Master – Învățământ cu Frecvență

Durata

Matematică

  1.  Advanced Studies in Mathematics (în limba engleză)
    În parteneriat cu Școala Normală Superioară București

4 Sem.

  2.  Matematică didactică
  3.  Probabilități și statistică în finanțe și științe

Informatică

  1.  Artificial Intelligence (în limba engleză)

4 Sem.

  2.  Baze de date și tehnologii software
  3.  Data Science (în limba engleză)
  4.  Inginerie software
  5.  Natural Language Processing (în limba engleză)
  6.  Sisteme distribuite
  7.  Security and Applied Logic (în limba engleză)

Master – Învățământ cu Frecvență Redusă

Durata

Informatică

  1.  Baze de date si tehnologii software

4 Sem.


  Masterul de Analiză matematică și aplicații nu va școlariza în anul universitar 2023-2024.

Extrase din metodologie:

Informații generale

Probele de concurs sunt analiza dosarului și proba orală. Candidații a căror lucrare de licență nu se încadrează în domeniile Informatică, Matematică sau Calculatoare și Tehnologia Informației, vor pregăti o listă de 4 subiecte din domeniul masterului.

Candidații care concurează la mai multe programe vor susține proba orală la fiecare dintre programele la care concurează.

Proba orală se va desfășura online.

Candidații care se înscriu la programe în limba engleză trebuie să îndeplinească cel puțin una din următoarele condiții:

 • să dețină un certificat de competență lingvistică (minim B2) pentru limba engleză eliberat de către instituțiile abilitate de Ministerul Educației Naționale. Aceste cerificate pot fi eliberate și de Centrul de Limbi Străine al Universității din București; dacă doriți să susțineți examenul, contactați-o pe Dna. Prof. Diana Ioniță,
 • sunt absolvenți ai unui program de studii de licență sau masterat în limba engleză,
 • au promovat minim două semestre disciplina limba engleză în perioada studiilor de licență.

Candidații vor încărca dovada îndeplinirii uneia din aceste condiții în aplicația de înscriere. Absolvenții UB se pot înscrie cu certificatul de competență lingvistică eliberat pentru promovarea a minim două semestre de limba engleză în perioda anilor de studii.

Pentru întrebări suplimentare, la care vor răspunde studenții FMI, puteți utiliza grupul de Facebook destinat candidaților la admitere la master 2023.

Pentru întrebări legate de admiterea la master ne puteți contacta pe adresa: master@fmi.unibuc.ro.

Vor fi anunțate mai multe detalii specifice admiterii din 2023! Urmăriți această pagină!


Information for International Students