Sari la conținut

Admitere Licență iulie 2023

Rezultate septembrie 2023
 • Rezultate 20.09.2023 (au fost prelucrate toate retragerile și au fost alocate toate locurile primite suplimentar)
Rezultate după Etapa 3 de confirmări
Confirmări Etapa 3

În data de 24.07.2023 au fost afișate listele de rezultate după reclasificare. Etapa 3 de confirmări este deschisă tuturor candidaților care sunt admiși sau în așteptare în urma reclasificării de la sfârșitul Etapei 2 de confirmări. La finalul Etapei 3 de confirmări se vor stabili listele de rezultate din sesiunea iulie.

 • Situația finală a confirmărilor din Etapa 2 se găsește AICI.
 • La sfârșitul acestei etape de confirmări, candidații vor fi eliminați din concurs de la toate opțiunile neconfirmate.
 • Confirmările la buget se fac conform calendarului, în zilele de 24.07.2023-27.07.2023, la Facultatea de Matematică și Informatică, între orele 10.00 și 16.00. Confirmarea locurilor la buget se face prin depunerea la facultate a diplomei de bacalaureat în original și a fișei de înscriere semnate de candidat. Candidatul va aduce numai diploma de bacalaureat, fișa de înscriere va fi generată, printată și semnată în facultate. Prin excepție, candidații cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat pot depune adeverința de bacalaureat înoriginal și o adeverință care atestă faptul că diploma nu a fost încă eliberată. Depunerea documentelor originale se face personal, de către candidat, sau de o altă persoană împuternicită în acest scop de candidat printr-o procură notarială. Candidații / persoana împuternicită trebuie să prezinte legitimația de concurs și un act de identitate. Facultatea va elibera o adeverință care atestă depunerea documentelor, adeverință care trebuie păstrată până la înmatricularea în facultate, respectiv retragerea din concurs. Precizarea opțiunilor confirmate la buget se va face prin completarea unei cereri tip. Cererile tip de confirmare se găsesc AICI.
 • Confirmarea locurilor la taxă se face trimițând pe adresa taxa-licenta-if-2023@fmi.unibuc.ro un email respectând următoarele cerințe:
  • subiectul emailului trebuie sa conțină textul „Confirmare Nr_dosar Nume_candidat” (exemplu: Confirmare 12345 Popescu Ion)
  • emailul să fie trimis de pe adresa de conectare în aplicația de admitere
  • În textul emailului să precizati opțiunile pentru care faceți confirmarea. De asemenea, trebuie să trimiteți atașată cererea de confirmare semnată și scanată. Cererile tip de confirmare se găsesc AICI.
  • Emailul trebuie să aibă atașată dovada plății. Cuantumul taxei de confirmare este de 600 RON (și reprezintă un avans din taxa de studii). Detalii despre taxa de confirmare găsiți aici.
  • Emailul trebuie să fie trimis până la data de 27.07.2023, ora 23.59.
 • Candidații care au optat la înscriere pentru repartizarea la două domenii (care doresc să urmeze două programe de studii în paralel) vor confirma la ambele domenii (prin depunerea diplomei de bacalaureat în original și plata unei taxe, sau prin plata a două taxe, după caz).

Rezultate după contestații

Confirmări Etapa 2

În Etapa 2 de confirmări trebuie să confime locul candidații declarați ADMIȘI pe liste de rezultate afișate după contestații. Candidații din această categorie care nu confirmă locul în calendarul anunțat pentru Etapa 2 vor fi eliminați din concursul de admitere la domeniul/forma de finanțare respectivă. La finalul Etapei 2 de confirmări se va face o reclasificare, iar candidații aflați în așteptare vor glisa pe locurile rămase libere (care nu au fost confirmate în Etapa 2).

Candidații declarați ADMIȘI pe listele afișate după contestații trebuie să confirme și opțiunile prioritare la care se află în așteptare și la care doresc să fie reclasificați. În particular, candidații admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme în această etapă opțiuni prioritare la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original. Neconfirmarea unei opțiuni prioritare atrage după sine retragerea din concurs.

Mai multe detalii găsiți AICI.


Contestații

Contestațiile se fac online completând acest FORMULAR. Candidații pot vedea pot vedea punctaje parțiale în aplicația de înscriere, în legitimația de concurs. Atenție! Fișele de înscriere nu sunt actualizate, acestea vor regenerate și tipărite la confirmări.

Termen limită pentru trimiterea contestațiilor: 18.07.2023, ora 23.59

Rezultate inițiale

REZULTATE 17.07.2023

Rezultate inițiale OLIMPICI MA=10

OLIMPICI MA=10 REZULTATE INIȚIALE

(actualizat 13.07)

Confirmări Etapa 1

Etapa 1 de confirmări pentru candidații admiși cu MA=10 (mențiunea OLIMPIC)


Subiecte și bareme proba scrisă 12.07.2023


 • Toți candidații își pot vedea notele de la bacalaureat în legitimațiile de concurs. Pentru candidații din promoția curentă, actualizarea sau completarea notelor în fișa de înscriere se va face în perioada confirmărilor.
 • Candidați care nu participă la proba scrisă
 • Candidați care participă la proba scrisă

Hartă AICI


Înscrierile s-au încheiat! Statistici finale:


Domeniile de licență pentru care se organizează admiterea în sesiunea din iulie 2023 sunt:

 • Matematică
 • Informatică – IF (învățământ cu frecvență)
 • Calculatoare și Tehnologia Informației (CTI)

Perioada de înscriere: 23.06.2023 07.07.2023 08.07.2023 (ora 23.59).

Pentru candidații care au susținut examenul de Bacalaureat anul acesta, Adeverința / Diploma de Bacalaureat nu sunt necesare in procesul de înscriere online la concursul de Admitere.

Reamintim că, în urma acordului dat la înscriere, notele finale (după contestații) vor fi extrase automat din SIIIR (https://www.siiir.edu.ro/), de către Facultate.

Diploma de Bacalaureat în original este necesară la confirmarea unui loc bugetat, în perioadele de confirmare, conform Calendarului Admiterii.

Modalitatea de înscriere: exclusiv online, în aplicația de înscriere 

Admitere Online – 2023 (unibuc.ro)

Pentru întrebări puteți contacta comisia de admitere folosind adresa admitere@fmi.unibuc.ro

Atenție:

 • Informațiile/selecțiile marcate în aplicație cu * sunt obligatorii.
 • Pentru „Sesiunea de admitere” selectați:
  „Admitere Licență Iulie 2023 – Facultatea de Matematică și Informatică”
 • Pentru candidații care susțin examenul de bacalaureat anul acesta, în urma acordului dat la înscriere, notele finale (după contestații) vor fi extrase automat din SIIIR (https://www.siiir.edu.ro/). Acești candidați nu vor completa seria și numărul diplomei de bacalaureat la Pasul 4.
 • Toți candidații care vor fi admiși la buget trebuie să depună diploma de bacalaureat în original, în perioada confirmărilor, conform Metodologiei de admitere a Facultății de Matematică și Informatică, respectând calendarul anunțat.
 • Proba scrisă se va desfășura cu prezență fizică, în data de 12.07.2023, la ROMEXPO, pavilionul B2. Proba scrisă va începe la ora 10.00 și va dura 3 ore. Se vor afișa mai multe detalii după finalizarea înscrierii.

Pentru admiterea la studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență (IF), se va ține de cont de rezultatele la proba scrisă, de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat și de rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare de specialitate, conform metodologiei proprii.

Metodologia concursului de admitere:

 • METODOLOGIA Facultății de Matematică și Informatică pentru organizarea și desfășurarea concursului de ADMITERE 2023 la studii de licență, învățământ cu frecvență
 • Pentru a veni în ajutor cu informații referitoare la tot ceea ce ține de procesul de Admitere la Licență al Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București, puteți accesa aici un document ce conține un set de întrebări frecvente și răspunsurile aferente acestora.

Extrase din metodologie:

Vor fi anunțate mai multe detalii specifice admiterii din 2023! Urmăriți această pagină!

Informații generale