Sari la conținut

Admitere Licență iulie 2023

Domenii de licență

 • Domeniile de licență pentru care se organizează admiterea în sesiunea din iulie 2023 sunt:
  • Matematică
  • Informatică – IF (învățământ cu frecvență)
  • Calculatoare și Tehnologia Informației (CTI)
 • Pentru admiterea la studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență (IF), se va ține de cont de rezultatele la proba scrisă, de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat și de rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare de specialitate, conform metodologiei proprii. Proba scrisă se va desfășura cu prezență fizică.
 • Pentru fiecare candidat, media de admitere se calculează cu două zecimale, prin trunchiere, după formula
  MA = 0.2 × BG  +  0.8 × min(10,  0.5 ×  M + 0.5 ×  S + min(2, P)), unde
  • BG este media generală la examenul de bacalaureat,
  • M este nota de la proba scrisă pentru subiectul obligatoriu de Matematică,   
  • S este  nota de la proba scrisă pentru subiectul de specialitate,
  • P este un punctaj un punctaj bazat pe rezultatele la olimpiadele și concursurile școlare de specialitate.
 • La înscriere, candidații pot opta pentru un domeniu de licență, pentru două domenii de licență sau pentru toate trei domeniile de licență.
 • La proba scrisă, candidații vor primi trei subiecte de Matematică în format clasic cu redactarea rezolvărilor (un subiect de Algebră, unul de Analiză și unul de Geometrie), un subiect de Informatică (grilă) și un subiect de Fizică (grilă). Fiecare candidat trebuie să rezolve un subiect obligatoriu de Matematică (alegând unul din cele 3 subiecte propuse) un subiect de specialitate, care depinde de domeniile la care s-a înscris candidatul.
 • Regulile pentru alegerea subiectului de specialitate sunt următoarele:
  • candidații care s-au înscris numai la domeniul Matematică pot alege între subiectul de Informatică și unul din cele două subiecte de Matematică diferite de cel ales anterior,
  • candidații care s-au înscris numai la domeniul Informatică vor rezolva obligatoriu subiectul de Informatică,
  • candidații care s-au înscris numai la domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației pot alege între  subiectul de Informatică și subiectul de Fizică,
  • candidații care s-au înscris la mai multe domenii vor rezolva obligatoriu subiectul de Informatică.
 • Programele pentru examenul de admitere:
  • Programa  de bacalaureat  M_mate-info, Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică – informatică, conform ordinului de ministru nr. 5.242/2022.
  • Programa de bacalaureat la disciplina Informatică, specializarea matematică-informatică, conform ordinului de ministru nr. 5.242/2022.
  • Programa la disciplina Fizică: clasa a IX-a (capitolele „Principii și legi în mecanica clasică” și „Teoreme de variație și legi de conservare în mecanică”), clasa a X-a (capitolele „Elemente de termodinamică” și „Producerea și utilizarea curentului continuu”), filierea teoretică, profil real (doar pentru domeniul Calculatoare și tehnologia informației).
 • Subiectele de la admiterea 2022 pot fi accesate AICI.
 • Candidații cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri vor putea fi admiși fără examen.

Vor fi anunțate mai multe detalii specifice admiterii din 2023! Urmăriți această pagină!

Informații generale


EnglishRomanian