Sari la conținut

Admitere iulie 2020 – Întrebări frecvente

Pagina va fi actualizată regulat!

Care sunt domeniile pentru care se organizează concurs de admiterea la licență în iulie 2020?

Domeniile pentru care se organizează concurs în iulie 2020 sunt: Matematică, Informatică – forma de învățământ cu frecvență (IF), Calculatoare si tehnologie informației. Admiterea la Informatică, forma de învățământ la distanță (ID), va fi organizată numai în luna septembrie.


Care sunt probele de concurs pentru admiterea la licență învățământ cu frecvență?

Concursul de admitere la licență învățământ cu frecvență constă într-o singură probă: evaluarea performanțelor pe baza dosarului de admitere.


Cum se calculează media de admitere?

În calculul mediei de admitere se va ține cont de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat și de rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare de specialitate. Pentru fiecare candidat, media de admitere se calculează cu două zecimale, prin trunchiere, după formula specifică fiecărui domeniu de licență. La înscriere, candidații pot opta pentru un domeniu de licență, pentru două domenii de licență sau pentru toate trei domeniile de licență, dar vor candida la fiecare domeniu cu media specifică acelui domeniu. Mai multe detalii găsești aici. Am pus la dispoziția viitorilor candidați un simulator, îl puteți accesa aici.


Cum aplic la specializarea Matematică-Informatică / Matematici Aplicate?

Dacă doriți să urmați una din specializările mentionate, trebuie să candidați la domeniul Matematică, urmând ca, după anul I de studii, să vă alegeți specializarea pe care doriți să o urmați (Matematica, Matematica-Informatica sau Matematici Aplicate). Repartizarea pe specialități se face în funcție de opțiunile studenților și de mediile obținute la sfârșitul anului I. E bine de știut că nu puteti urma două specializări din cadrul aceluiași domeniu.


Se pot folosi rezultatele la alte concursuri de specialitate, în afara celor menționate în procedura anunțată, pentru calculul punctajului P sau pentru admiterea ca OLIMPIC?

Nu. Se iau in considerare doar olimpiadele și concursurile cu specificațiile menționate în procedură, fără excepții.


Mă calific pentru a fi admis cu mențiunea OLIMPIC. Trebuie să încarc documente justificative pentru calculul punctajului P?

Candidații care sunt admiși cu mențiunea OLIMPIC pe baza unei performanțe naționale recunoscute trebuie să adauge documentele justificative pentru calculul punctajului P, pentru departajare. Candidații care sunt admiși cu mențiunea OLIMPIC pe baza unei performanțe internaționale recunoscute nu trebuie să încarce documente pentru calculul punctajului P, deoarece nu vor fi departajați (li se va solicita numai încărcarea unui document care să ateste performanța internațională).


Anul acesta nu s-a ținut etapa națională a olimpiadelor și concursurilor, se vor lua în considerare rezultatele de la etapele județene?

Nu se va ține cont de rezultatele de la etapele județene, procedura ia în calcul numai rezultatele obținute prin participarea la etapele naționale.


Cum se face dovada rezultatelor obținute?

Dovada rezultatelor obținute se va face prin încărcarea documentelor scanate în aplicația de admitere atunci cand aceasta va fi disponibilă. Mai multe detalii.


Trebuie sa încarc în aplicație copii legalizate ale documentelor?

Nu! În aplicație se încarcă copii simple ale documentelor solicitate. Mai multe detalii.


Cum se face preînscrierea/înscrierea? Când începe preînscrierea/înscrierea?

Preînscrierea/ Înscrierea se vor face online, în aplicația Facultății de Matematică și Informatică, care va fi accesibilă pentru preînscriere începând cu 10 iunie. Mai multe detalii.


Trebuie să încarc în aplicație o copie a diplomei de bacalaureat?

Dacă ați susținut examenul într-o sesiune anterioară, atunci da. Dacă susțineți examenul de bacalaureat anul acesta, puteți opta pentru preluarea notelor de la bacalaureat din SIIIR (varianta recomandată de noi). Evident, daca nu doriți preluarea notelor din SIIIR, puteți alege scanarea/fotografierea adverinței/diplomei de bacalaureat si încărcarea acesteia în aplicație.


Se va putea face înscrierea în facultate? Se vor primi dosare în formă fizică?

În facultate vor fi amenajate săli cu dotarea necesară pentru completarea aplicației. La preînscriere/înscriere nu se vor primi dosare în formă fizică.


Care este diferența dintre preînscrie și înscriere?

Un candidat este înscris la examen dacă a depus un dosar valid complet, care include rezultatele de la examenul de bacalaureat, dovedite prin încărcarea în format electronic a diplomei de bacalaureat (sau a unei adeverințe eliberate de liceu, conform metodologiei). Candidaților care susțin bacalaureatul in iunie-iulie 2020 li se oferă posibilitatea de a se preînscrie prin completarea tuturor celorlalte documente si prin acceptarea extragerii automate a rezultatelor de la bacalaureat din SIIIR-Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România, pe baza unui acord între Universitatea din București si Ministerul Educației și Cercetării. În urma extragerii automate a rezultelor, candidații preînscriși al căror dosar a fost validat și care au care au promovat examenul de bacalaureat, vor fi automat înscriși.


Pot participa la admitere dacă nu am dat examenul de bacalaureat la Matematică, Informatică sau Fizică?

Da! Metodologia prevede această situație, citiți cu atenție precizările legate de calculul mediei de admitere.


Dacă sunt student/am terminat/am fost exmatriculat de la altă facultate pot candida la buget? Ce an voi face cu taxă? Trebuie să mă înscriu direct la taxă?

Candidații care doresc să se înscrie la buget trebuie să prezinte de la fiecare facultate urmată anterior sau la care sunt încă înmatriculați o adeverință din care să rezulte explicit numărul de ani de studii deja urmați cu finanțare de la buget.
Candidații care au mai beneficiat în trecut de ani de studii finanțați de la buget pot candida din nou pe locuri finanțate de la buget doar dacă numărul anilor de studii urmați deja cu finanțare de la buget este mai mic decât numărul anilor de studii ai programului la care doresc să dea admitere.
În cazul în care un astfel de candidat este admis la un program de studii pe locuri finanțate de la buget, el mai poate beneficia de finanțare de la buget pentru un număr de ani care se calculează
scăzând din numărul anilor de studii la care a fost admis numărul anilor de studii urmați anterior cu finanțare de la buget; costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de
lege, se suportă de către studenţi.
Candidații care au mai beneficiat în trecut de ani de studii finanțați de la buget, care sunt admiși la un program de studii pe locuri finanțate de la buget, trebuie să confirme locul prin depunerea dosarului cu diploma de bacalaureat în original în termen de 8 zile de la afişarea rezultatelor, conform calendarului facultăţii; neprezentarea diplomei în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanţat.