English Version

Lect.dr. Stanica Daniel

 

Lect.dr. Stanica Daniel
 

Pentru studenti:

   Prezentare Curs optional "FRACTALI", an III Informatica, 2009-2010.


Data si locul nasterii: Nascut la 15 septembrie 1969 la Calinesti, judetul Arges.

Educatia: A absolvit Facultatea de Matematica, Universitatea din Bucuresti, in anul 1994 si un an de Studii Aprofundate la sectia Analiza Reala si Complexa la aceeasi facultate in anul 1995.
Teza de doctorat: A sustinut teza de doctorat cu titlul "Operatori liniari de aproximare in spatii normate" in aprilie 2005, sub conducerea Academician Profesor dr.doc. Romulus Cristescu.
Pozitii academice: A fost preparator la catedra de Analiza Matematica in perioada 1995-1999 si asistent in perioada 1999-2005. In prezent este lector la aceeasi catedra.
Cursuri si seminarii: In anul universitar 2006-2007 tine cursul si laboratoarele de "Calcul Numeric" la sectia de Informatica anul IV si cursul de "Complemente de analiza matematica" si seminariile aferente la sectia de Matematica-Informatica, anul IV (seria 41).
Domenii de interes stiintific: analiza functionala, analiza numerica.

Carti

  1. Analiza numerica - Exercitii si teme de laborator, Editura Universitatii din Bucuresti, 2006 (in colaborare cu lectror dr. Iuliana Paraschiv-Munteanu).

Articole stiintifice

  1. On the phi-map method for exponential interpolation - Analele Univ. Bucuresti, vol. XLVI, pag.81-88, 1997.
  2. Une nouvelle methode pour determiner la pseudoinvers d'une application lineaire - Bull. Math. de la Soc. des Sciences Math. de Roumanie, tome 42(90), no.1, pag.65-74, 1999.
  3. A new algorithm for the computation of the pseudoinverse in Hilbert spaces - Revue Roum. de Math. Purres et Appl, vol.50, nr.4, 2005, pag.367-371.
  4. An interpolation scheme in the topological vector space defined using the pseudoinverse - Mathematical Reports vol.7(57), nr.4, 2005, pag. 325-333.
  5. A Hermite cubature formula on the n-dimensional simplex - acceptat spre publicare in Analele Universitatii Bucuresti, 2005.

Membru in granturi de cercetare

  1. "Calcule Aproximative pe Spatii de Functii" - grant CNCSIS, Nr.27694, Tema 4A, Cod 889, 2005, director de grant prof. dr. Ion Chitescu.
  2. "Calcule concrete in spatii de functii si aplicatii in teoria fractalilor" - grant CNCSIS, Tema 8A, Cod 1067, 2006, director de grant prof. dr. Ion Chitescu.Actualizat: 17 noiembrie 20062002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro