English Version

Prof. Dr. Monica Dumitrescu - Scoala Doctorala de Matematica - Facultatea de Matematica si Informatica

 Prof. Dr. Monica Dumitrescu

E-mail: mdumi fmi.unibuc.ro

Specializare: Statistica matematica, Biostatistica


Directii de cercetare:

 • Inferenta statistica pentru unele clase de procese stocastice (de ex. serii temporale ARMA si ARIMA);
 • Statistica informationala;
 • Inferenta statistica bayesiena;
 • Biostatistica: regresie liniara generalizata, analiza duratei de viata;
 • Metode statistice aplicate in teoria semnalelor (de ex. analiza statistica a imaginilor).


Cerinte pentru admiterea la doctorat la aceasta specializare:

 • Absolvirea unor cursuri de teoria probabilitatilor, statistica, teoria proceselor stocastice, optimizare;
 • Un masterat in domeniu este un avantaj;
 • Operarea cu un pachet software de statistica;


Cursuri / examene in cadrul activitatii tutoriale:

 • Analiza statistica liniara;
 • Analiza statistica bayesiana;
 • Inferenta statistica pentru serii temporale;
 • Biostatistica.


(PDF-type) CV (PDF-type) Lista completa de lucrari

2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat fmi.unibuc.ro