English Version

Doctoranzi - Scoala Doctorala de Informatica - Facultatea de Matematica si Informatica

 

Doctoranzi actuali

Doctorand Anul inmatricularii Conducatori de Doctorat
Badea Adela Roxana 2014 A. Paun
Cheptea Daniela 2015 A. Paun
Ciobanu Alina 2014 L. Dinu
Ciobota Emanuela Maria 2014 A. Paun
Ciureanu Mihai 2013 V. Mitrana
Digulescu Mircea 2014 A. Paun
Franzoi Laura 2015 L. Dinu
Mincu Radu 2015 Gh. Stefanescu
Negru Maria 2015 V. Mitrana
Nisioi Sergiu 2015 L. Dinu
Noaica Cristina 2014 D. Enachescu
Salinca Andreea 2012 D. Enachescu
Sulea Maria-Octavia 2014 L. Dinu
Tache Rozica Maria 2013 I. Tomescu
Tiseanu Catalin 2013 V. Mitrana
Tudor Cristian Teodor 2015 A. Paun
Turlea Ana Cristina 2015 F. Ipate
Uban Ana-Sabina 2015 L. Dinu

Fosti doctoranzi

Doctorand Anul inmatricularii Conducatori de Doctorat
Almhmoud Qassim 2009/finalizat A. Atanasiu
Alomani Ahmad 2009/finalizat A. Atanasiu
Banu Costin 2014/retras V. Mitrana
Banu-Demergian Iulia Teodora 2010/finalizat Gh. Stefanescu
Ciolac Camelia 2011/retras Gh. Stefanescu
Dumitran Marius 2011/finalizat V. Mitrana
Ionescu Radu Tudor 2011/finalizat D. Enachescu
Mihailescu Marius 2010/finalizatt A. Atanasiu
Olariu Andrei Daniel 2011/finalizat D. Enachescu
Olimid Ruxandra 2010/finalizat A. Atanasiu
Paduraru Ciprian 2010/finalizat Gh. Stefanescu
Pavel (Cioates) Claudia 2011/retras D. Enachescu
Popescu Stefan 2012/finalizat V. Mitrana
Roata George Valentin 2014/retras A. Paun
Spatarel Dan 2014/retras V. Mitrana
Ungureanu Daniela Mariana 2010/retras D. Enachescu

2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro