English Version

Admitere la Scoala Doctorala de Informatica - Facultatea de Matematica si Informatica

 Rezultate admitere

Calendarul admiterii

Calendarul admiterii la doctorat (sesiunea septembrie 2018) este urmatorul :
  • INSCRIERI LA DOCTORAT : 11 - 18 SEPTEMBRIE 2018
  • CONCURSUL DE ADMITERE : 19 SEPTEMBRIE 2018, ora 12, sala 1
  • DATA LIMITA DE AFISARE A REZULTATELOR : 23 SEPTEMBRIE 2018

Numarul de locuri alocate Scolii Doctorale de Informatica

  • 9 locuri granturi de studii finantate de la bugetul de stat, din care 4 locuri cu frecventa cu bursa, 1 loc cu frecventa cu bursa pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale Romaniei, 1 loc cu frecventa fara bursa si 3 locuri cu frecventa redusa fara bursa.
  • 5 locuri cu frecventa cu taxa.

Conditii de inscriere

Pentru a se putea inscrie la admitere la Scoala doctorala, un candidat trebuie sa indeplineasca una dintre urmatoarele conditii:
  1. Sa fie absolvent al unui program de Master.
  2. Sa aiba o licenta de tip pre-Bologna.

Metodologie admitere Scoala Doctorala Informatica

Arii tematice si acoperire conducatori de doctorat

Metodologie admitere doctorat UB

Fisa de inscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat

Tipuri certificate de competenta lingvistica

2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro