English Version

Burse de studiu (Master si Doctorat) in strainatate in anul univ. 2003-2004

 

str.Spiru Haret nr.12, cod 70738, Bucuresti
Tel: (+40 21) 3101905, Fax: (+40 21) 3101905
e-mail: onbss men.edu.ro
adresa web: http://www.edu.ro/onbss

CUPRINS


  Modalitati de informare privind bursele de studiu in strainatate
  Tipuri de burse de studiu in strainatate
  Prezentare a burselor in strainatate finantate de Guvernul Romaniei
  Prezentare a burselor in cadrul acordurilor bilaterale si a burselor acordate unilateral
  Calendar al termenelor limita de depunere a dosarelor
  Conditii si metodologie de inscriere la concurs
  Documente din DOSARul pentru bursa in strainatate finantata de Guvernul Romaniei
  Documente din DOSARul pentru bursa in cadrul acordurilor bilaterale sau acordata unilateral
  Etape principale de desfasurare a concursurilor nationale
  Informatii privind plecarea bursierilor la studii in strainatate si decontarea cheltuielilor asigurate de M.E.C. prin O.N.B.S.S.

  Anexa 4 - Situatie estimativa pentru anul univ. 2003-2004 a burselor in cadrul acordurilor bilaterale si a burselor acordate unilateral


Modalitati de informare privind bursele de studiu in strainatate

 • Compartimentul de Relatii Internationale din cadrul fiecarei institutii
 • Inspectoratele scolare judetene si al Municipiului Bucuresti
 • Reteaua internet: www.edu.ro/onbss
 • Mass media - prin Biroul de Presa al M.E.C.
 • Avizierul Oficiului National al Burselor de Studii in Strainatate (O.N.B.S.S.) din Bucuresti, str.Spiru Haret, nr.12.
Obs. Conditiile de inscriere la concurs nu au fost modificate in raport cu cele facute publice prin modalitatile de informare mentionate, incepand cu anul univ. 1999-2000.

Tipuri de burse de studiu in strainatate

I. Burse pentru stagii de studii universitare si postuniversitare in strainatate finantate de Guvernul Romaniei, in conformitate cu H.G. nr.697/1996 modificata cu H.G. nr.533/1998, care vor fi denumite, in continuare, Burse in strainatate finantate de Guvernul Romaniei.

II. Burse finantate de alte tari in baza documentelor de colaborare bilaterala, care vor fi denumite, in continuare, Burse in strainatate in cadrul acordurilor bilaterale.

III. Burse acordate in mod unilateral de guverne sau institutii din alte tari, care vor fi denumite, in continuare, Burse in strainatate acordate unilateral.


cuprins


Prezentare a burselor in strainatate finantate de Guvernul Romaniei

  Oferta anuala: 600 luni - bursa.
  Durata unei burse: intre 2 (doua) si 10 (zece) luni, functie de criteriile generale de evaluare si criteriile Consiliului O.N.B.S.S.
  O persoana poate beneficia o singura data, in intreaga sa activitate, de o bursa finantata de Guvernul Romaniei.
  Termenul limita de depunere a DOSARului, personal sau prin posta la Registratura M.E.C. (Str. Spiru Haret, nr.12, Bucuresti, cod 70738): 31 martie 2003.
  Conditii financiare:

-- bursa lunara in valuta de pana la 1000 USD, cu un cuantum stabilit anual pe tari, prin Ordin al Ministrului Educatiei si Cercetarii, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe; bursa este destinata acoperirii cheltuielilor de hrana, de cazare, pentru rechizite, transport local si, eventual, plata unor taxe scolare pe perioada aprobata pentru studii in strainatate;

-- bilete de transport international pana la locul de stagiu si retur, o singura data intr-un an universitar, achizitionate de O.N.B.S.S., conform legislatiei in vigoare;

  Plecarea la studii in strainatate are loc la cererea bursierului, in baza datelor prevazute in scrisoarea oficiala de primire la studii in anul univ. 2003-04, si anume: universitatea, facultatea, specializarea, perioada.
  Institutiile de invatamant superior acreditate sunt incunostiintate de prevederile H.G. nr.697/1996 modificata cu H.G. nr.533/1998, conform carora la terminarea stagiului de studiu din strainatate beneficiarul unei burse finantate de Guvernul Romaniei are obligatia de a reveni in Romania si de a presta o activitate corespunzatoare calificarii obtinute, pe o perioada de min. un an.


cuprins


Prezentare a burselor in cadrul acordurilor bilaterale si a burselor acordate unilateral

  Oferta se refera la burse de studii in strainatate pentru: studii universitare complete sau partiale; studii postuniversitare complete sau partiale; stagii de cercetare/specializare; stagii complete de doctorat; cursuri de vara (limba, literatura si civilizatie).
  Situatia estimativa a ofertei de burse in cadrul acordurilor bilaterale si a burselor acordate unilateral este prezentata in Anexa 4.
  Nota explicativa din Anexa 4 reprezinta conditii impuse de partenerii externi: (*) scrisoare oficiala de confirmare de primire la studii/stagii de specializare, cercetare pentru anul univ. 2003-04 intr-o universitate din tara respectiva, recunoscuta de autoritatile competente ale statului pe teritoriul caruia isi desfasoara activitatea; (**) necesitatea completarii de formulare originale de inscriere tip ale tarilor care finanteaza bursa, de catre persoanele selectionate de Consiliul O.N.B.S.S.
  Oferta de burse in strainatate acordate unilateral pentru anul univ. 2003 - 2004 este publicata periodic.
  Dosarele selectionate de Consiliul O.N.B.S.S. in cadrul concursurilor nationale sunt transmise partii externe prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe sau ambasadelor straine la Bucuresti. Candidatii propusi de Consiliul O.N.B.S.S. devin bursieri dupa transmiterea de catre partea externa a listei candidatilor admisi la studii de catre partea finantatoare.
  Plecarea la studii in strainatate in anul univ. 2003 - 2004 are loc conform datelor prevazute in scrisoarea oficiala transmisa de ministerul omolog al M.E.C. din tara primitoare (universitatea, facultatea, tipul de studii, durata studiilor, perioada).
  Conditii financiare:

-- burse finantate de guvernul tarii primitoare care acopera cheltuielile de intretinere in strainatate, asistenta medicala in caz de urgenta, transport intern, conform documentelor de colaborare bilaterala sau ofertelor unilaterale, dupa caz;

-- burse lunare in valuta, acordate de M.E.C. prin O.N.B.S.S., in conformitate cu H.G. nr.1070/2001, cu un cuantum de 50-150 USD, stabilit prin O.M.E.C. anual pe tari cu avizul M.A.E.;

-- bilete de transport international (dus-intors) o singura data intr-un an universitar, in conformitate cu H.G. nr.1070/2001, achizitionate de O.N.B.S.S. conform legislatiei in vigoare, documentelor de colaborare bilaterala sau ofertelor unilaterale, dupa caz.


cuprins


Calendar al termenelor limita de depunere a dosarelor

Burse in strainatate in cadrul acordurilor bilaterale (Anexa 4)
15 ianuarie 2003 - Iran, Norvegia (Comunicat de Presa nr.37118/1383/03.10.2002)
31 ianuarie 2003 - Bulgaria, China, Danemarca, Finlanda, Grecia, India, Irak, Italia, Slovenia
14 februarie 2003 - Austria, Belgia, Cehia, Iugoslavia, Luxemburg, Macedonia, Maroc, Suedia
28 februarie 2003 - Albania, Armenia, Belarus, Coreea, Egipt, Federatia Rusa, Iordania, Nigeria, Slovacia, Turcia, Tunisia, Ungaria: studii universitare complete (Art.9); studii universitare partiale (Art.10); stagii de cercetare/specializare (Art.11); cursuri de vara (Art.12)
14 martie 2003 - Algeria, Georgia, Polonia, Vietnam
31 martie 2003 - Burse in strainatate finantate de Guvernul Romaniei
Burse in strainatate in cadrul acordurilor bilaterale (Anexa 4)
1 iunie 2003 - Mexic, Pakistan, Siria, Spania, Ungaria: studii complete de doctorat (Art.9)

Nota
Bursele de studiu in strainatate acordate unilateral din partea Guvernului Confederatiei Elvetiene, Guvernului Israelului si Guvernului Republicii Cehe au fost lansate prin Comunicatele de Presa nr.32598/807/01.07.2002, nr.36510/1310/24.09.2002 si, respectiv, nr.41742/1534/26.11.2002.

cuprins


Conditii si metodologie de inscriere la concurs

Bursele de studiu in strainatate se acorda, prin concurs, in functie de gradul de indeplinire de catre candidat a cerintelor profesional-stiintifice asociate tipului de burse.

Conditii de inscriere la concurs
Candidatii, care se pot inscrie la concurs, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 • sa fie cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania;
 • la data inscrierii la concurs sa aiba varsta sub 35 de ani;
 • sa provina din institutii de invatamant/cercetare acreditate, dupa caz fiind:
  • studenti la studii universitare sau postuniversitare, cursuri de zi;
  • absolventi promotia 2002, cu diploma de licenta sau echivalenta, respectiv, cu diploma de studii aprofundate/masterat;
  • doctoranzi cu frecventa;
  • cadre didactice titulare la institutii de invatamant preuniversitar din reteaua M.E.C.;
  • cadre didactice titulare la institutii de invatamant superior acreditate;
  • medici rezidenti in specializarile medico-farmaceutice aprobate prin O.M.S.F.;
  • cercetatori din institute de cercetare aflate in subordinea M.E.C. (Anexa 5 din H.G. nr.23/2001).
Metodologie de inscriere la concurs
Pregatirea si inscrierea la concurs se efectueaza dupa cum urmeaza:
1) intocmire a unui dosar, denumit in continuare DOSAR. Pe coperta DOSARului se scriu:
 • Dosar de inscriere la concurs pentru bursa.............., tipul bursei.................. in anul univ. 2003-04;
 • Numele si prenumele candidatului;
 • Statutul candidatului (Student, Asistent univ., Doctorand cu frecventa etc);
 • Institutia de invatamant/cercetare, de unde provine candidatul;
 • Domeniul in care se solicita bursa.
2) Depunerea DOSARului la registratura M.E.C. (Str. Spiru Haret 12, 70738 Bucuresti), personal sau prin posta cu confirmare de primire.

Nota: Documentele din DOSAR sunt prezentate in capitolele urmatoare.

cuprins


Documente din DOSARul pentru bursa in strainatate finantata de Guvernul Romaniei

0) Cuprins al dosarului (enumerarea documentelor depuse de candidat);
1) FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS (Anexa 1), in lb. romana;
2) Curriculum Vitae, redactat in lb. romana;
3) Proiect de studiu/cercetare/creatie artistica, care sa cuprinda scopul si motivele, precum si importanta specializarii solicitarii acestei burse la institutia de invatamant superior din tara respectiva, redactat in lb. romana;
4) Propunerea candidaturii pentru bursa de studii in strainatate de catre institutia din reteaua Ministerului Educatiei si Cercetarii care se angajeaza sa foloseasca cunostintele dobandite de bursier cu ocazia stagiului efectuat in strainatate, redactata in lb. romana;
5) Recomandari din partea a doi profesori universitari, personalitati din domeniul in care se solicita bursa, vizate de conducatorul institutiei (rector sau director), redactate in lb. romana;
6) Lista de lucrari publicate (cu precizarea titlului, editurii, anului, volumului, paginii); se anexeaza maximum 5 copii ale lucrarilor reprezentative; in cazul domeniilor de arta, muzica, sport, se anexeaza exemplificari ale aptitudinilor candidatului (diplome, casete audio-video etc.);
7) Copii legalizate la notariat ale actelor de studii (foi matricole, situatii scolare, diplome de bacalaureat, licenta, studii aprofundate, doctorat, certificate), adeverinta de inscriere la doctorat in lb. romana;
8) Atestat de cunoastere a unei limbi straine (o limba de circulatie internationala sau a tarii primitoare): certificate eliberate de Ambasade, de Consulate, de Facultati de Filologie din institutii de invatamant superior acreditate, TOEFL, CAMBRIDGE etc., cu mentionarea nivelului cunoasterii (scris, citit, conversatie);
9) Certificat medical eliberat de:

a) Spitalul pentru studenti din orasul in care se afla institutia de invatamant superior, de alt spital sau de Spitalul Judetean, in cazul in care nu exista spital pentru studenti in orasul in care se afla institutia de invatamant superior;

b) medicul de familie, in cazul doctoranzilor cu frecventa, cadrelor didactice titulare, cercetatorilor din reteaua M.E.C., medicilor rezidenti;

10) Adeverinta emisa in anul universitar 2002-2003 care atesta calitatea candidatului in anul univ. 2002-2003 (student, masterand, doctorand cu frecventa, cadru didactic titular, cercetator etc.) in universitatea/institutia din reteaua M.E.C.;
11) Scrisoare oficiala de confirmare a primirii Ia studii, stagiu de specializare sau cercetare, in original, pentru anul univ. 2003-2004 din partea unei universitati din strainatate, recunoscuta de autoritatile competente ale statului pe teritoriul caruia isi desfasoara activitatea, care sa cuprinda urmatoarele date: universitatea, facultatea, specializarea stagiului, perioada; se va anexa traducerea legalizata a acesteia in cazul in care este redactata in alta limba decat limba engleza sau limba franceza;
12) Scrisoare oficiala din partea Serviciului administrativ sau a Biroului pentru studenti straini din universitatea primitoare, in original, privind situatia estimativa a cheltuielilor de intretinere in centrul universitar respectiv (cazare, hrana, asigurare medicala, transport urban si, eventual, plata taxelor scolare). Se va anexa traducerea legalizata a acesteia in cazul in care este redactata in alta limba decat limba engleza sau limba franceza;

NOTA
Studentii selectionati au obligatia de a completa dosarul, ulterior, cu documente - adeverinta, situatia scolara, foaia matricola, diploma (dupa caz) - care atesta promovarea anului univ. 2002-2003, iar in cazul studiilor efectuate in strainatate - si au document(-e) de echivalare a acestora eliberat(-e) de Centrul National de Echivalare si Recunoastere a Diplomelor din Ministerul Educatiei si Cercetarii.

cuprins


Documente din DOSARul pentru bursa in cadrul acordurilor bilaterale sau acordata unilateral

0) Cuprins al dosarului (enumerarea documentelor depuse de candidat);
1) Formulare de inscriere la concurs in lb. romana (Anexa 2) si in lb. engleza (Anexa 3);
2) Curriculum Vitae redactat in lb. romana si intr-o limba de circulatie internationala sau in limba tarii respective;
3) Proiect de studiu/cercetare/creatie artistica, care sa cuprinda scopul si motivele, precum si importanta specializarii solicitarii acestei burse la institutia de invatamant superior din tara respectiva, redactat in lb. romana si intr-o limba de circulatie internationala sau in limba tarii respective;
4) Propunerea candidaturii pentru bursa de studii in strainatate de catre institutia din reteaua Ministerului Educatiei si Cercetarii care se angajeaza sa foloseasca cunostintele dobandite de bursier cu ocazia stagiului efectuat in strainatate, redactata in lb. romana si intr-o limba de circulatie internationala sau in limba tarii respective;
5) Recomandari din partea a doi profesori universitari, personalitati din domeniul in care se solicita bursa, vizate de conducatorul institutiei (rector sau director), redactate in lb. Romana si intr-o limba de circulatie internationala sau in limba tarii respective;
6) Lista de lucrari publicate (cu precizarea titlului, editurii, anului, volumului, paginii); se anexeaza maximum 5 copii ale lucrarilor reprezentative; in cazul domeniilor de arta, muzica, sport, se anexeaza exemplificari ale aptitudinilor candidatului (diplome, casete audio-video etc.);
7) Copii legalizate la notariat ale actelor de studii (foi matricole, situatii scolare, diplome de bacalaureat, licenta, studii aprofundate, doctorat, certificate), adeverinta de inscriere la doctorat;
8) Traduceri legalizate ale actelor de studii, intr-o limba de circulatie internationala sau in limba tarii respective;
9) Atestat de cunoastere a unei limbi straine (o limba de circulatie internationala sau a tarii primitoare): certificate eliberate de Ambasade, Consulate, Facultati de Filologie din institutii de invatamant superior acreditate, TOEFL, CAMBRIDGE etc., cu mentionarea nivelului cunoasterii (scris, citit, conversatie);
10) Certificat medical eliberat de:

a) Spitalul pentru studenti din orasul in care se afla institutia de invatamant superior, de alt spital sau de Spitalul Judetean, in cazul in care nu exista spital pentru studenti in orasul in care se afla institutia de invatamant superior;

b) medicul de familie, in cazul doctoranzilor cu frecventa, cadrelor didactice titulare, cercetatorilor din reteaua M.E.C., medicilor rezidenti;

11) Adeverinta emisa in anul universitar 2002-2003 care atesta calitatea candidatului in anul univ. 2002-2003 (student, masterand, doctorand cu frecventa, cadru didactic titular, cercetator etc.) in universitatea/institutia din reteaua M.E.C.;
12) Scrisoare oficiala de confirmare de primire la studii/stagiu de specializare/cercetare, in original, conform conditiilor impuse de partea externa (Anexa 4); se va anexa traducerea legalizata a acesteia in cazul in care este redactata in alta limba decat lb. engleza sau lb. franceza;

NOTA:
-- Formular tip al institutiei care finanteaza bursa, conform conditiilor impuse de partea externa; se completeaza de catre candidatii selectionati de catre Consiliul O.N.B.S.S.;
-- Studentii selectionati au obligatia de a completa dosarul, ulterior, cu documente - adeverinta, situatia scolara, foaia matricola, diploma (dupa caz) - care atesta promovarea anului univ. 2002-2003, iar in cazul studiilor efectuate in strainatate - si au document(-e) de echivalare a acestora eliberat(-e) de Centrul National de Echivalare si Recunoastere a Diplomelor din Ministerul Educatiei si Cercetarii.

cuprins


Etape principale de desfasurare a concursurilor nationale

  O.N.B.S.S. organizeaza concursurile pentru atribuirea burselor de studii in strainatate.
  Consiliul O.N.B.S.S., format din profesori universitari numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, decide asupra selectiei tinerilor care vor beneficia de burse de studiu in strainatate.
  O.N.B.S.S. gestioneaza dosarele pentru atribuirea burselor de studiu in strainatate.
  Dupa expirarea termenului de depunere a dosarelor pentru un anumit tip de bursa, dosarele sunt clasificate pe domenii de specialitate.
  Dosarele sunt evaluate de cel putin doi evaluatori, specialisti in domeniul de stiinta/arta respectiv, dupa un barem elaborat de Consiliul O.N.B.S.S, pe categorii de candidati (studenti, absolventi, doctori, cadre didactice, medici rezidenti, cercetatori).
  Fisele de evaluare cuprind punctajele acordate de catre evaluatori conform baremului, pe categorii de candidati, functie de rezultatele profesionale, titlul de doctor in stiinte/arte, activitatea stiintifica (articole, comunicari stiintifice, carti publicate), calitatea proiectul de studiu/cercetare, recomandari etc.
  Fiecare evaluator depune la O.N.B.S.S. in plic inchis, fisa de evaluare cu punctajul acordat fiecarui candidat.
  Consiliul O.N.B.S.S. hotaraste repartizarea numarului de burse de studiu pe domenii, tinand seama de importanta domeniului in care se solicita bursa, reprezentativitatea domeniului in tara primitoare si punctajele acordate candidatilor.
  Consiliul O.N.B.S.S. selectioneaza candidatii care vor beneficia de burse de studiu in strainatate, pe baza punctajelor obtinute de candidati prin evaluare, in limita locurilor disponibile.
  Rezultatele concursurilor sunt facute publice prin afisare la sediul O.N.B.S.S..
  Candidatii selectionati vor fi anuntati telefonic sau prin posta.

Se subliniaza urmatoarele:
-- intr-un an universitar, o persoana poate beneficia de maximum o bursa de studii in strainatate din administrarea M.E.C.;
-- in cazul in care unui candidat i s-a atribuit anterior o bursa de studii in strainatate, Consiliul O.N.B.S.S. nu va mai analiza alte dosare ale aceluiasi candidat;

cuprins


Informatii privind plecarea bursierilor la studii in strainatate si decontarea cheltuielilor asigurate de M.E.C. prin O.N.B.S.S.

 • O.N.B.S.S. organizeaza plecarea bursierilor la studii in strainatate in conditiile financiare corespunzatoare fiecarui tip de bursa de studiu in strainatate, conform legislatiei in vigoare.
 • O.N.B.S.S. transmite institutiilor de invatamant lista nominala a candidatilor selectionati pentru burse de studiu in strainatate.
 • in vederea aprobarii deplasarii la studii este necesara completarea dosarului cu documente - adeverinta, situatie scolara, foaia matricola, diploma (dupa caz) - care atesta promovarea anului univ. 2002-2003, iar in cazul studiilor efectuate in strainatate - si cu documente de echivalare a acestora eliberate de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educatiei si Cercetarii.
 • Trimiterea in strainatate se face in baza unui ordin individual emis de Ministrul Educatiei si Cercetarii, sub conditia semnarii de catre bursier a unui contract cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, O.N.B.S.S. si institutia de unde provine, a prezentarii unui angajament personal si a unui angajament de plata (din partea unui girant), autentificate la Notar.
 • Sumele ce reprezinta bursele in valuta, acordate in conformitate cu H.G. nr.697/1996 modificata prin H.G. nr.533/1998, sunt virate, in mod obligatoriu, prin cont de card international personal, pentru asigurarea securitatii bursierilor si angajatilor O.N.B.S.S.
 • Sumele ce reprezinta bursele in valuta acordate conform H.G. nr.1070/2001 sunt virate in contul Ambasadei Romaniei in tara respectiva.
 • Pe perioada deplasarii in strainatate, cadrelor didactice titulare li se asigura drepturile banesti in tara in conformitate cu normele in vigoare, pe care le calculeaza si le acorda institutiile de invatamant din care provin.
 • Cheltuielile pentru asigurarea medicala si obtinerea vizei de intrare in tara respectiva sunt suportate personal de catre bursier.
 • In cazul in care bursierul revine in tara in perioada stagiului de studii in strainatate, aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, M.E.C. prin O.N.B.S.S. recupereaza sumele in valuta necuvenite pentru perioada sederii in Romania, pe baza vizelor de intrare si iesire in/din Romania din pasaport.
 • La terminarea stagiului de studii in strainatate bursierul are obligatia de a se intoarce in tara conform contractului semnat la plecarea la studii si de a se prezenta la sediul O.N.B.S.S. pentru decontarea sumelor primite in lei si valuta.
 • Decontarea cheltuielilor de intretinere in strainatate (bursa in valuta) si transport international (in lei) asigurate de M.E.C. prin O.N.B.S.S, se face pe baza documentelor de studii emise de universitatea primitoare din strainatate, raportului de activitate, datelor de iesire si intrare in Romania din pasaportul personal si biletelor de transport international in original.
 • Bursierul are obligatia de a se prezenta la conducerea institutiei care l-a propus pentru bursa cu rezultatele obtinute in strainatate si propuneri de valorificare a bursei. Conducerea institutiei este incunostiintata de obligativitatea bursierului de a presta o activitate corespunzatoare studiilor/specializarii din strainatate de min. un an.

cuprins


Anexa 4

Situatia estimativa pentru anul univ. 2003-2004 a burselor in cadrul acordurilor bilaterale si a burselor acordate unilateral


Albania
27 luni - bursa fractionabile in perioade de min. 3 luni pentru stagii de studii universitare complete, partiale sau stagii de studii postuniversitare sau doctorat; 3 burse pentru cursuri de vara (limba si civilizatie).

Algeria
5 burse de studii universitare complete sau postuniversitare; o bursa pentru cursuri de vara (limba, literatura si civilizatie).

Armenia
2 burse de studii universitare complete sau partiale;
-- o bursa de doctorat;
-- 9 luni fractionabile in perioade de min. 3 luni pentru stagii de specializare, cercetare.

Austria
burse de studii universitare partiale sau postuniversitare *, **.

Belarus
pana la 5 burse de studii universitare complete sau partiale; pana la 2 burse de doctorat, forma cu frecventa; pana la 20 luni-bursa pentru stagii de specializare; pana la 2 burse pentru cursuri de vara (limba si civilizatie).

Belgia - Comunitatea Flamanda
Art.13.2.1. -- 3 burse pentru stagii de specializare cu durata de 10 luni fiecare;
Art.13.2.2. -- 6 luni-bursa fractionabile in perioade de min. 3 luni pentru stagii de cercetare;
Art.13.2.2. -- 2 burse pentru cursuri de vara de limba si cultura neerlandeza, organizate fie de Centrul Universitar Limburgs, fie de Universitatea din Gent. Aceste cursuri se adreseaza studentilor de la sectiile de limba neerlandeza din cadrul facultatilor de limbi straine. Candidatii trimit formularele de inscriere, obligatoriu semnate de catre profesorul de limba neerlandeza direct la Serviciul administrativ al institutiei de invatamant superior din Belgia *.

Belgia - Comunitatea Franceza
Art.1.1. 18 luni-bursa pentru stagii de specializare sau cercetare in domeniile: limba si literatura, carte si biblioteci, drept public si administrativ, stiinte economice si sociale, istorie contemporana, gestiune in domeniul cultural, mass media (presa scrisa si audiovizual), multimedia, studii europene si relatii internationale, invatamant artistic *, **;
Art.1.3. o bursa pentru stagiu de cercetare cu durata de o luna pentru studiul limbii si literaturii franceze din Belgia, oferita unui reprezentant al Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca *, **;
Art.2. Cursuri de vara:
-- 2 burse pentru stagii de studiu al limbii franceze la Universitatea din Liege (pentru profesori de limba franceza) sau cursuri de limba si literatura franceza la Universitatea Libera Bruxelles (pentru studenti) * *;
-- 2 burse pentru stagii de reciclare in limba franceza la Universitatea Catolica din Louvain (pentru profesori de limba franceza) **;
-- 2 burse pentru stagii de perfectionare in limba franceza in domeniul Relatii Internationale la Universitatea Mons, destinate lucratorilor in domeniul relatiilor internationale **.

Bulgaria
-- 5 burse de studii universitare complete sau doctorat;
-- 20 luni-bursa fractionabile in perioade de min. 2 luni pentru stagii de specializare universitara sau postuniversitara;
-- 7 burse pentru cursuri de vara (limba, literatura si civilizatie) **.

Cehia
-- 27 luni-bursa fractionabile in perioade de min. 3 luni pentru stagii de studii universitare partiale sau stagii de cercetare in cadrul doctoratului;
-- 4 burse pentru cursuri de vara (limba, literatura si civilizatie);
-- 2 burse de studii universitare cu prioritate in domeniile: electric, energetic si management (oferta unilaterala) **.

China
-- 24 burse anual de studii universitare, postuniversitare si stagii de specializare **.

Coreea
-- 2 burse de studii postuniversitare **.

Danemarca
-- 30 luni-bursa fractionabile in perioade de 4-8 luni pentru stagii de studii universitare partiale sau cercetare *, **;
-- 3 burse la cursuri de vara (limba daneza) **.

Egipt
burse de studii universitare, postuniversitare, stagii de specializare sau cercetare in cadrul doctoratului **;
Se cere cunoasterea limbii arabe.

Federatia Rusa
Art.3.
-- 10 burse de studii universitare complete sau partiale **;
-- pana la 8 burse de studii postuniversitare: master (2 ani) si doctorat (3 ani) **;
-- pana la 5 burse (30 luni) pentru stagii de specializare **;
-- 20 burse: 15 burse de studii universitare complete,din care o bursa in domeniul jurisprudenta si o bursa in domeniul medicina si 5 burse pentru aspirantura si stagii de specializare **;
Art.5. pana la 15 burse pentru cursuri de limba, literatura si civilizatie rusa **;
Art.9. La Institutul "A.S.Puskin" din Moscova:
-- pana la 40 burse de studii universitare partiale cu durata de 4 luni si o bursa de specializare pentru un cadru didactic (conducatorul grupului) **;
-- pana la 30 burse de studii universitare partiale cu durata de 3 luni pentru studenti de la A.S.E. Bucuresti care studiaza limba rusa **;
-- pana la 60 burse pentru profesori de limba rusa pentru stagii de specializare cu durata de 3-4 saptamani **.

Finlanda
-- 22 luni-bursa fractionabile in perioade de min. 4 luni pentru stagii de studii postuniversitare si cercetare *, **.

Georgia
-- o bursa de studii universitare complete sau stagiu de cercetare postuniversitara, cu prioritate in domeniul istoriei;
-- 2 burse pentru cursuri de vara (limba, literatura si civilizatie).

Grecia
-- 3 burse de studii universitare complete **;
-- 10 luni-bursa de studii postuniversitare sau cercetare *, **;
-- 3 burse pentru cursuri de vara (limba, istorie si cultura) **.
India
-- 4 burse de studii universitare sau postuniversitare si stagii de cercetare cu durata de pana la 3 ani **;
-- 2 burse cu durata de un an universitar pentru studiul limbii hindi (se cere cunoasterea limbii hindi) **.

Iordania
-- 3 burse de studii universitare complete sau partiale;
-- 2 burse pentru studii de masterat si doctorat;
-- 5 burse de studii universitare complete, partiale sau postuniversitare in domeniul limbii arabe sau alt domeniu de interes pentru partea romana (se cere cunoasterea limbii arabe).

Irak
-- 5 burse pentru studii de doctorat **.

Iran
-- 5 burse de studii universitare complete si postuniversitare.

Italia
-- 90 luni-bursa de studiu, in special pentru formarea functionarilor din Administratia Publica si pentru formarea profesorilor de limba si cultura italiana **;
Se cere cunoasterea limbii italiene.

Iugoslavia
-- 2 burse de studii universitare complete sau partiale;
-- pana la 20 de luni-bursa pentru stagii de specializare, studii postuniversitare si doctorat;
-- pana la 5 burse pentru cursuri de vara (pentru studii slavistice).

Luxemburg
burse de studii universitare, stagii de specializare, perfectionare si cursuri de vara.

Macedonia
-- o bursa de studii universitare complete;
-- o bursa pentru cursuri de vara (limba, literatura si civilizatie).

Maroc
burse de studii universitare sau doctorat; luni-bursa pentru stagii de perfectionare si cercetare; Se cere cunoasterea limbii franceze.

Mexic
burse de studii postuniversitare, doctorat sau stagii de specializare, cercetare (oferta unilaterala).

Nigeria
-- 5 burse de studii universitare complete.

Norvegia
-- 18 luni fractionabile in perioade de min. 3 luni pentru stagii de cercetare sau studii universitare partiale *, **;
-- 2 burse pentru cursuri de vara la Universitatea din Oslo **.

Pakistan
-- 5 burse de studii universitare (limba urdu, istorie si stiinte pakistaneze).

Polonia
-- pana la 20 luni-bursa de studii universitare partiale;
-- 10 burse pentru cursuri de vara (limba, literatura si civilizatie) **.

Siria
-- 3 burse de studii universitare complete.

Slovacia
-- pana la 36 luni-bursa de studii universitare partiale **;
-- pana la 30 luni-bursa pentru stagii de studii de doctorat, studii postuniversitare si de cercetare in domeniul pedagogiei **;
-- pana la 10 burse de studii universitare complete pentru candidati de nationalitate slovaca;
-- 5 burse pentru cursuri de vara (limba, literatura si civilizatie) **.

Slovenia
-- 9 luni-bursa pentru specializare postuniversitara;
-- 1 bursa pentru cursuri de vara (limba, literatura si civilizatie).

Spania
Informatii privind oferta de burse se obtin accesand pagina web: www.becasmae.com. Inscrieri se fac la adresa: www.becasmae.es in perioada 16.12.2002 - 31.01.2003;

Suedia
-- 9 luni-bursa fractionabile in perioade de min. 4 luni pentru studii universitare partiale sau postuniversitare. Se cere cunoasterea limbii engleze *, **;
-- 2 burse pentru cursuri de vara (limba si literatura suedeza). Se cere un nivel ridicat de cunoastere a limbii suedeze; se ia in consideratie recomandarea profesorului de limba suedeza **.

Tunisia
-- 2 burse de studii postuniversitare; Se cere un nivel ridicat de cunoastere a limbii franceze in domeniile: tehnic, medical, stiintific si economic si un nivel ridicat de cunoastere a limbii arabe si a limbii franceze in domeniile: stiinte umaniste, sociale si juridice; 5 burse pentru cursuri de vara la Institutul Bourguiba (limba araba) **.

Turcia
-- 2 burse pentru stagii de specializare si cercetare cu durata de 10 luni fiecare **;
-- o bursa de doctorat de limba si literatura turca **;
-- 5 burse pentru cursuri de vara (limba, literatura si civilizatie) **.

Ungaria
Art.9. 10 burse de studii universitare complete si de doctorat:
-- burse de studii universitare complete (pentru domeniile: arta, educatie fizica, muzica, informatica, inginerie electrica, candidatul trebuie sa fie admis la probele de aptitudini in universitati din Ungaria) *;
-- burse pentru doctorat *
Art.10. 150 luni-bursa (30 persoane a cate 5 luni fiecare), pentru stagii de studii universitare partiale;
Art.11. 55 luni-bursa fractionabile in perioade de 1-4 luni pentru stagii de cercetare/specializare postuniversitara sau in cadrul stagiului de doctorat;
Art.12. pana la 20 burse pentru cursuri de vara (limba, literatura si civilizatie) **.

Vietnam
-- 2 burse de studii universitare complete sau doctorat;
-- 24 luni-bursa fractionabile in perioade de min. 2 luni pentru stagii de specializare universitara sau postuniversitara.


Nota
* este necesar acordul unei institutii de invatamant acreditate din tara care finanteaza bursa;

** formularul tip original al tarii respective se completeaza de catre candidatii nominalizati de Consiliul O.N.B.S.S. in vederea transmiterii dosarului de candidatura partii externe prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe

cuprins

2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat fmi.unibuc.ro