English Version

Admitere la studii de licenta

 

Sesiunea iulie 2009Informatii oficiale despre examenele de admitere la Facultatea de Matematica si Informatica
Orice alta sursa de informare este nesigura.


ANUNTURI

CAZARE 2009–2010


Domeniul de Licenta INFORMATICA

Domeniul de Licenta MATEMATICA

3 AUGUST 2009
 A D M I S I—locuri subventionate
 A D M I S I—locuri cu TAXA

Situatia la sfarsitul zilei de
3 august 2009

Candidati ADMISI: 177
Nr. locuri LIBERE: 2Invatamant la Distanta

 A D M I S I

3 AUGUST 2009
 A D M I S I—locuri subventionate
 A D M I S I—locuri cu TAXA

Situatia la sfarsitul zilei de
3 august 2009

Candidati ADMISI: 107
Nr. locuri LIBERE: 42 In legatura cu locurile cu taxa ()
 Rezultate contestatii: DL INFO () DL MATE ()
 Precizari importante pentru candidatii care au concurat pe locurile subventionate de la buget ()
 Depunere contestatii ()
 Programul de lucru cu publicul al Comisiei de Admitere: luni–joi intre orele 9–14 si vineri, sambata si duminica, intre orele 10–13.

Rezultate la Domeniul de Licenta INFORMATICA

31 iulie 2009

 A D M I S I — locuri subventionate ()


Rezultate la Domeniul de Licenta MATEMATICA

31 iulie 2009

 A D M I S I — locuri subventionate ()


Rezultate la Domeniul de Licenta INFORMATICA

25 iulie 2009

Situatia la sfarsitul zilei de
30 iulie 2009

 Lista candidati ADMISI
 Lista candidati IN ASTEPTARE.
 A D M I S I — locuri subventionate ()
 A D M I S I — locuri cu TAXA ()
 A D M I S I — locuri cu TAXA, a doua facultate ()

 Lista candidatilor declarati IN ASTEPTARE — locuri subventionate ()

 RESPINSI — locuri subventionate ()
 RESPINSI — locuri cu TAXA ()


Rezultate la Domeniul de Licenta MATEMATICA

25 iulie 2009

Situatia la sfarsitul zilei de
30 iulie 2009

 Lista candidati ADMISI
 Lista candidati IN ASTEPTARE.
 A D M I S I — locuri subventionate ()
 A D M I S I — locuri cu TAXA ()
 A D M I S I — locuri cu TAXA, a doua facultate ()

 Lista candidatilor declarati IN ASTEPTARE — locuri subventionate ()

 RESPINSI — locuri subventionate ()
 RESPINSI — locuri cu TAXA ()


Candidati din Republica Moldova

25 iulie 2009
 Rezultate — candidati din Republica Moldova ()


Rezultate pentru INVATAMANT LA DISTANTA

25 iulie 2009
 D.L. INFORMATICA, specializarea InformaticaA D M I S I
 D.L. INFORMATICA, specializarea InformaticaR E S P I N S I

() Anunt—sesiune de admitere pentru Invatamantul la Distanta, septembrie 2009


ANUNTURI

Intrarea in sali a candidatilor are loc la ora 08:00. Examenul incepe la ora 09:00.

Subiecte si barem de corectura examen DL MATEMATICA (joi, 23 iulie).

Subiecte si barem de corectura examen DL INFORMATICA (miercuri, 22 iulie).

Legenda pentru tipul de act de studiu depus la dosar

Precizari privitoare la numerele de legitimatii

CAZARE 2009–2010

Repartizarea pe sali a candidatilor
Domeniul de licenta INFORMATICA Domeniul de licenta MATEMATICA
Miercuri, 22 iulie, ora 09:00 Joi, 23 iulie, ora 09:00
ALBAN–CATA: Amfiteatrul Titu Maiorescu (Str. Edgar Quinet, nr. 5–7) AEVOAE–CHIVU: Amfiteatrul Simion Stoilow (Str. Academiei, nr. 14)
CATANA–DUDU: Amfiteatrul Nicolae Balcescu (Str. Edgar Quinet, nr. 5–7) CINDEA–FIERARU: Amfiteatrul Spiru Haret (Str. Academiei, nr. 14)
DUMITRESCU–GRIGORIU: Amfiteatrul Simion Stoilow (Str. Academiei, nr. 14) FILIP–LUPU-VOLCINSCHI: Amfiteatrul Dimitrie Pompeiu (Str. Academiei, nr. 14)
GROSU–MANGRA: Amfiteatrul Spiru Haret (Str. Academiei, nr. 14) MACOVICIUC–PARASCHIV: Amfiteatrul Gheorghe Titeica (Str. Academiei, nr. 14)
MANOLACHE–NEAGU: Amfiteatrul Dimitrie Pompeiu (Str. Academiei, nr. 14) PARASCHIVESCU–SECAREANU: Amfiteatrul Al. Odobescu (Str. Edgar Quinet, nr. 5–7)
NECULA–PAUN: Amfiteatrul Al. Odobescu (Str. Edgar Quinet, nr. 5–7) SFETCU–TITERLEA: Sala 202 (Str. Academiei, nr. 14)
PAVEL–RADUT: Amfiteatrul B. P. Hasdeu (Str. Edgar Quinet, nr. 5–7) TOADER–ZECHERU: Sala 220 (Str. Academiei, nr. 14)
REUS–STANCU: Amfiteatrul Gheorghe Titeica (Str. Academiei, nr. 14)
STANCU–TRACHE: Sala 202 (Str. Academiei, nr. 14)
TRAISTA–VASILESCU: Sala 220 (Str. Academiei, nr. 14)
VASILESCU–ZINCULESCU: Sala 219 (Str. Academiei, nr. 14)


Schita cladirii cu intrarile pentru facultatile in care sunt repartizati candidatii la examenul de admitere la Facultatea de Matematica si Informatica.

Extrase din Regulamentul de Concurs (sesiunea iulie 2009)

Pentru elaborarea lucrarii scrise se pot folosi numai cerneala sau pix de culoare albastra sau neagra, iar pentru executarea schemelor si desenelor numai creion negru. Se intrezice folosirea de catre candidati, in timpul probelor scrise, a minicalculatoarelor, riglelor de calcul si a altor mijloace de calcul sau materiale didactice. Candidatii NU au voie sa aiba asupra lor telefoane mobile. Cei care incalca aceste prevederi vor fi eliminati din concurs.

Criterii de departajare pentru situatia in care mai multi candidati au medii egale cu ultimul clasat

Ordinea de aplicare a criteriilor este urmatoarea:

  1. Nota obtinuta pe teza la examenul de admitere la facultate.
  2. Nota de la examenul de bacalaureat a probei de matematica.

Candidatii trebuie sa pastreze legitimatia de concurs.

Candidatii care isi retrag actele inainte de afisarea rezultatelor finale ale concursului sunt eliminati din concurs. Candidatul RESPINS, pentru a-si ridica actele din dosarul de inscriere, trebuie sa se prezinte PERSONAL, avand asupra sa BULETINUL (CARTEA) de IDENTITATE si LEGITIMATIA DE CONCURS, la Comisia Centrala (sala 28). Daca Legitimatia de Concurs a fost pierduta, aceasta trebuie declarata public pierduta la unul din ziarele cu tiraj national care are rubrica de "PIERDERI ACTE". Actele din dosarul de inscriere se pot ridica numai in prezenta chitantei care confirma anuntul respectiv.

ANUNT

Candidatii declarati admisi care nu vor aduce la termenul stabilit actele in original solicitate de facultate vor pierde locul obtinut la concurs. Candidatii cu medii mai mari sau egale decat 5 care nu au fost admisi in prima faza vor putea sa fie admisi ulterior, in limita locurilor ramase disponibile prin retragere, atat pe locurile subventionate de la buget cat si pe cele cu taxa. Calendarul definitiv va fi afisat impreuna cu prima lista a rezultatelor.

Numarul de candidati inscrisi la examenul de admitere:

Facultatea de Matematica si Informatica

In ziua de

Nr. candidati inscrisi pe locuri SUBVENTIONATE

Nr. candidati inscrisi pe locuri cu TAXA

Domeniul de Licenta
INFORMATICA

Domeniul de Licenta
MATEMATICA

Domeniul de Licenta
INFORMATICA

Domeniul de Licenta
MATEMATICA

12 iulie

12

6

- -

- -

13 iulie

45

45

1

4

14 iulie

119

74

5

1

15 iulie

197

111

3

1

16 iulie

119

68

8

1

17 iulie

47

23

7

7

18 iulie

12

9

4

4

TOTAL candidati inscrisi

546 + 5 olimpici

331 + 5 olimpici

28

18

Invatamant deschis la distanta (I. D. D.)

In ziua de

Nr. candidati inscrisi la Domeniul de Licenta
INFORMATICA

12 iulie

2

13 iulie

3

14 iulie

6

15 iulie

10

16 iulie

8

17 iulie

14

18 iulie

5

TOTAL candidati inscrisi

48

Candidati inscrisi pe locuri separate

  • Candidati din Republica Moldova

    • DL INFORMATICA: 2
    • DL MATEMATICA: 1

   CAZARE: Facultatea are repartizate, in anul universitar 2009–2010, in total, 340 locuri in caminele Universitatii. Dintre acestea circa 100 de locuri sunt pentru studentii anului I.

 Candidatii care depun in dosar Diploma de Bacalaureat, in original, sunt rugati sa aduca si o copie xerox a acesteia, in vederea inscrierii la modulul psihopedagogic al Departamentului de pregatire a cadrelor didactice.

 Domeniul de licenta Matematica are urmatoarele specializari: "Matematica"; "Matematica-Informatica"; "Matematici Aplicate". Pentru acestea, studentii depun optiuni la sfarsitul anului I de studii. Precizare: Optiunile care se cer pe fisa de inscriere la Concursul de admitere au un caracter informal.

 Domeniul de licenta Informatica are specializarea "Informatica".


   CALENDARUL de desfasurare a concursului de admitere, sesiunea Iulie 2009.

   INSCRIEREA la Concursul de admitere, sesiunea Iulie 2009 - actele necesare.

romb rosu  DREPTUL LA INSCRIERE la concursul de admitere, sesiunea Iulie 2009.

romb rosu  DREPTUL DE INMATRICULARE FARA ADMITERE.

romb rosu  TAXA pentru inscrierea la concursul de admitere, sesiunea Iulie 2009.

romb rosu  DEPUNERE DOSARE pentru inscrierea la concursul de admitere, sesiunea Iulie 2009.

romb rosu  ALTE INFORMATII - COPIE ACTE pentru inscrierea la concursul de admitere, sesiunea Iulie 2009.

romb rosu  MANUALE ACCEPTATE; PROBA DE CONCURS pentru concursul de admitere, sesiunea Iulie 2009.

romb rosu  METODOLOGIE PENTRU ADMITEREA CANDIDATILOR LA A DOUA FACULTATE.

romb rosu  TAXA DE SCOLARIZARE pentru candidatii care vor fi declarati admisi pe locurile cu taxa.Cifra de scolarizare (Numar de locuri)


 

Buget

TAXA

 

Matematica

Matematica - ZI

150

100

Examen

Informatica

Informatica - ZI

180

100

Examen

Informatica - ID

-

100

Concurs de dosare*

  * - Concursul de dosare: nota obtinuta la proba de matematica de la examenul de bacalaureat sa fie minimum 7 (sapte)
    - Din cele 330 locuri subventionate de la buget 2 locuri sunt pentru candidati de etnie rroma.  (Ghidul pentru admiterea 2009 (dimensiune 5 MB) cu subiecte si solutii la Concursurile de Admitere in Facultatea de Matematica si Informatica.

2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro