English Version

Admitere la studii de licenta

 

Sesiunea iulie 2008Informatii oficiale despre examenele de admitere la Facultatea de Matematica si Informatica
Orice alta sursa de informare este nesigura.


A N U N T U R I

 C A Z A R E

 Locurile subventionate ramase neocupate vor fi scoase la concurs in sesiunea de toamna, septembrie 2008.


Domeniul de Licenta INFORMATICA

Domeniul de Licenta MATEMATICA

4 AUGUST 2008
 A D M I S I - locuri subventionate
 A D M I S I - locuri cu TAXA
 A D M I S I - candidati de etnie Rroma

 RESPINSI - locuri subventionate
 RESPINSI - locuri cu TAXA
 RESPINSI - candidati din Rep. Moldova

Situatia la sfarsitul zilei de
31 iulie 2008

Candidati ADMISI: 180
Nr. locuri LIBERE: 0A II-a Facultate, locuri cu taxa

 A D M I S I


Invatamant la Distanta

 A D M I S I

 RESPINSI

4 AUGUST 2008
 A D M I S I - locuri subventionate
 A D M I S I - locuri cu TAXA

 RESPINSI - locuri subventionate

Situatia la sfarsitul zilei de
4 august 2008

Candidati ADMISI: 108
Nr. locuri LIBERE: 100Invatamant la Distanta

 A D M I S I


Domeniul de Licenta INFORMATICA

 A N U N T: Precizare IMPORTANTA pentru candidatii care au concurat pe locurile subventionate de la buget, pentru Domeniul de Licenta INFORMATICA (sesiunea iulie 2008).

 A N U N T: In legatura cu locurile cu TAXA, pentru Domeniul de Licenta INFORMATICA (sesiunea iulie 2008).


 Depuneri Contestatii - Domeniul de Licenta INFORMATICA.

 Programul de lucru cu publicul al Comisiei de Admitere este intre orele 9:00-14:00 (Sambata si Duminica intre orele 9:00-12:00)


Rezultate la Domeniul de Licenta INFORMATICA

25 iulie 2008

Situatia la sfarsitul zilei de
30 iulie 2008

Candidati ADMISI: 126
Nr. locuri LIBERE: 54

 Lista candidati REDISTRIBUIBILI;

 A D M I S I - locuri subventionate ()
 A D M I S I - locuri cu TAXA ()
 A D M I S I - candidati din Rep. Moldova ()
 A D M I S I - candidati de etnie Rroma ()

 Lista candidatilor declarati IN ASTEPTARE - locuri subventionate ()

 RESPINSI - locuri subventionate ()
 RESPINSI - locuri cu TAXA ()

 BAREM corectura
 Rezultate contestatii

Domeniul de Licenta MATEMATICA

 A N U N T: Precizare IMPORTANTA pentru candidatii care au concurat pe locurile subventionate de la buget, pentru Domeniul de Licenta MATEMATICA (sesiunea iulie 2008).


 Depuneri Contestatii - Domeniul de Licenta MATEMATICA.

 Programul de lucru cu publicul al Comisiei de Admitere este intre orele 9:00-14:00 (Sambata si Duminica intre orele 9:00-12:00)


Rezultate la Domeniul de Licenta MATEMATICA

24 iulie 2008

Situatia la sfarsitul zilei de
30 iulie 2008

Candidati ADMISI: 107
Nr. locuri LIBERE: 101 A D M I S I - locuri subventionate ()
 A D M I S I - locuri cu TAXA ()

 RESPINSI - locuri subventionate ()

 BAREM corectura
 Rezultate contestatii

Rezultate pentru INVATAMANT LA DISTANTA

25 iulie 2008
 D.L. INFORMATICA, specializarea Informatica - A D M I S I
 D.L. MATEMATICA, specializarea Matematica-Informatica - A D M I S I

() Anunt Sesiune de Admitere pentru Invatamantul la Distanta - Septembrie 2008


Pentru Domeniul de Licenta MATEMATICA, EXAMENUL DE ADMITERE are loc in data de MARTI 22 iulie 2008 cu incepere de la ORA 9:00.
Pentru Domeniul de Licenta INFORMATICA, EXAMENUL DE ADMITERE are loc in data de MIERCURI 23 iulie 2008 cu incepere de la ORA 9:00.

Accesul candidatilor in sali se va face intre orele 8:00 si 8:45 pe baza legitimatiei de concurs si a actului de identitate.

Domeniul de Licenta INFORMATICA - REPARTIZAREA IN SALI a candidatilor ()

Domeniul de Licenta MATEMATICA - REPARTIZAREA IN SALI a candidatilor ()

Schita cladirii cu intrarile pentru facultatile in care sunt repartizati candidatii la examenul de admitere la Facultatea de Matematica si Informatica

Extrase din Regulamentul de Concurs (sesiunea iulie 2008).
Pentru elaborarea lucrarii scrise se pot folosi numai cerneala sau pix de culoare albastra sau neagra, iar pentru executarea schemelor si desenelor numai creion negru. Se intrezice folosirea de catre candidati, in timpul probelor scrise, a minicalculatoarelor, riglelor de calcul si a altor mijloace de calcul sau materiale didactice. Candidatii NU au voie sa aiba asupra lor telefoane mobile.
Cei care incalca aceste prevederi vor fi eliminati din concurs.

Criterii de departajare pentru situatia in care mai multi candidati au medii egale cu ultimul clasat.
Ordinea de aplicare a criteriilor este urmatoarea:
1. Nota obtinuta pe teza la examenul de admitere la facultate;
2. Nota de la examenul de bacalaureat a probei de matematica.

Candidatii trebuie sa pastreze legitimatia de concurs.
Candidatii care isi retrag actele inainte de afisarea rezultatelor finale ale concursului sunt eliminati din concurs.
Candidatul RESPINS, pentru a-si ridica actele din dosarul de inscriere trebuie sa se prezinte PERSONAL, avand asupra sa BULETINUL (CARTEA) de IDENTITATE si LEGITIMATIA DE CONCURS, la Comisia Centrala (sala 28).
Daca Legitimatia de Concurs a fost pierduta, aceasta trebuie declarata public pierduta la unul din ziarele cu tiraj national care are rubrica de "PIERDERI ACTE". Actele din dosarul de inscriere se pot ridica numai in prezenta chitantei care confirma anuntul respectiv.

ANUNT:
Candidatii declarati admisi care nu vor aduce la termenul stabilit actele in original solicitate de facultate vor pierde locul obtinut la concurs.
Candidatii cu medii mai mari sau egale decat 5 care nu au fost admisi in prima faza vor putea sa fie admisi ulterior, in limita locurilor ramase disponibile prin retragere, atat pe locurile subventionate de la buget cat si pe cele cu taxa.
Calendarul definitiv va fi afisat impreuna cu prima lista a rezultatelor.Numarul de candidati inscrisi la examenul de admitere:


Facultatea de Matematica si Informatica

In ziua de

Nr. candidati inscrisi pe locuri SUBVENTIONATE

Nr. candidati inscrisi pe locuri cu TAXA

Domeniul de Licenta
INFORMATICA

Domeniul de Licenta
MATEMATICA

Domeniul de Licenta
INFORMATICA

Domeniul de Licenta
MATEMATICA

14 iulie

83

41

- -

- -

15 iulie

135

56

2

3

16 iulie

153

47

1

3

17 iulie

101

37

3

3

18 iulie

52

27

3

- -

19 iulie

15

8

1

1

20 iulie

16

2

2

- -

TOTAL candidati inscrisi

551 + 4 Olimpici

218

12

10Invatamant la Distanta (I.D.)

In ziua de

Nr. candidati inscrisi la Domeniul de Licenta
INFORMATICA

Nr. candidati inscrisi la Domeniul de Licenta
MATEMATICA-INFORMATICA

14 iulie

1

- -

15 iulie

4

1

16 iulie

9

- -

17 iulie

2

1

18 iulie

2

- -

19 iulie

5

1

20 iulie

4

- -

TOTAL candidati inscrisi

27

3Candidati inscrisi pe locuri separate (D.L. Informatica):
      Candidati din Rep. Moldova: 1
      Candidati de etnie Rroma: 1   CAZARE: Facultatea are repartizate, in anul universitar 2008-2009, in total, 372 locuri in caminele Universitatii. Dintre acestea circa 100 de locuri sunt pentru studentii anului I.

 Candidatii care depun in dosar Diploma de Bacalaureat, in original, sunt rugati sa aduca si o copie xerox a acesteia, in vederea inscrierii la modulul psihopedagogic al Departamentului de pregatire a cadrelor didactice.

 Domeniul de licenta Matematica are urmatoarele specializari: "Matematica"; "Matematica-Informatica"; "Matematici Aplicate". Pentru acestea, studentii depun optiuni la sfarsitul anului I de studii. Precizare: Optiunile care se cer pe fisa de inscriere la Concursul de admitere au un caracter informal.

 Domeniul de licenta Informatica are specializarea "Informatica".

   ACTUALIZARE a CALENDARULui de desfasurare a concursului de admitere.

  (Subiecte si solutii la Concursul de Admitere in Facultatea de Matematica si Informatica, IULIE 2007.

  (Dreptul de inscriere la Concursul de Admitere, iulie 2008.

  (INSCRIEREA la Concursul de Admitere, iulie 2008.

  (TAXA pentru inscrierea la Concursul de Admitere, iulie 2008.

  (Numarul de locuri scoase la Concursul de Admitere, iulie 2008.

   MANUALE. Oricare dintre manualele alternative de MATEMATICA si de INFORMATICA, aprobate de M.Ed.C., utilizate la clasele IX - XII.

  (Invatamant la Distanta Admitere, iulie 2008 - numar de locuri, Taxa anuala de scolarizare, conditii de admitere.

  Pentru candidatii la a doua facultate ().

  Au dreptul sa fie inmatriculati FARA ADMITERE ().

  "Zilele Portilor Deschise" a dat posibilitatea studentilor din FMI sa-si puna imaginatia la munca (e .pps) dureaza incarcarea? merita sa astepti! :) o prezentare bogata, informatii utile, imagini inedite.

¤ Proba de concurs este o lucrare scrisa cu o durata de 3 ore.

¤ Se propun patru subiecte, cate unul din urmatoarele discipline studiate in liceu: algebra, analiza matematica, geometrie si informatica.

¤ Candidatii la domeniul de licenta matematica vor trata, la alegere, doua din cele patru subiecte propuse.

¤ Candidatii la domeniul de licenta informatica vor trata obligatoriu subiectul de informatica si unul din cele trei subiecte de matematica propuse.

¤ Media obtinuta la un domeniu nu este valabila pentru celalalt domeniu.

¤ Nota de la lucrarea scrisa are o pondere de 80% in media finala, 20% reprezentand media de la examenul de bacalaureat.

¤ Pentru invatamantul la distanta criteriul de selectie este nota obtinuta la proba de matematica de la examenul de bacalaureat = minimum 7,00 (sapte).

¤ Sunt acceptate manualele alternative de Matematica si de Informatica, aprobate de Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului, utilizate la clasele IX - XII.

¤ Raspunsuri la posibile Intrebari oferite de situl Universitatii din Bucuresti.

2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro