English Version

Prof.dr. Popa Marin

 


Data si locul nasterii: 02.08.1945 in Comuna COCU, Judetul ARGES.

Absolvent: 1971, Facultatea de Matematica, Universitatea Bucuresti;
Doctor in matematica din 1988 cu teza: Aplicatii ale teoriei grafurilor si retelelor in informatica - Retele Petri, Conducator stiintific: Prof.Dr. Ion Vaduva.
Domenii de competenta: Bazele informaticii, Retele de calculatoare, Retele Petri, Calcul paralel si distribuit, Sisteme de operare, Matematica aplicata in economie si Sisteme informatice.
Cariera profesionala: 1971-1975 asistent stagiar, 1975-1990 asistent titular, 1991-2004 lector, 2004 conferentiar, 1977-1987 doctorand.


Cursuri predate:

La Universitatea din Bucuresti

 • Retele de calculatoare
 • Retele Petri
 • Procese paralele si concurente- retele Petri
 • Sisteme de operare
 • Elemente de conducerea sistemelor economice si sisteme informatice
 • Algoritmica si programare
 • Informatica si management
 • Informatica
 • Tehnici de calcul
 • Capitole speciale de statistica matematica
 • Birotica
 • Matematica - Algebra si Notiuni de geometrie
 • Matematica - Aritmetica si teoria numerelor
 • Informatica si instruire asistata de calculador

In cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti

 • Teoria grafurilor si a retelelor - Retele Petri
 • Limbaje de programare si grafica pe calculator
 • Sisteme informatice

In cadrul Universitatii de stat din Pitesti

 • Introducere in informatica economica
 • Matematici economico-financiare
 • Sisteme informatice
 • Informatica
 • Birotica

Burse, specializari

-- Hamburg - noiembrie - decembrie 1992
-- Bochum - aprilie - mai 1995
-- Patras - iunie 2001

Membru si recenzent

 • la revista "Association for Computing Machinery" (ACM) pana in 2001
 • la IEEE - Computer Society
 • in comisia PHARE de supervizare a catorva licee si scoli profesionale din Bucuresti si din tara
 • in the experts comity of Technical Assistance to the HIGHER EDUCATION REFORM PROGRAMME (CE/Phare Programme RO 9601)

Carti si manuale

Bazele modelarii retelelor de calculatoare
Editura Universitatii din Bucuresti, martie 2004 (533 pag.) ISBN-973-575-853-9

Grafuri si retele
Editura Fundatiei "Romania de maine", (in colaborare), decembrie 2003 (164 pag.) ISBN-973-582-862-6

 • Metode moderne pentru optimizarea proiectarii si elaborarii programelor, Editura Credis, Univ. Buc., 2005, (205 pag), ISBN973-7701-93-3
 • Elemente de algoritmi si limbaje de programare, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005, (531 pag), ISBN 973-575-979-9
 • Algoritmi si limbaje de programare, Credis, 2004, (carte cu CD), ISBN-973-7701-42-9
 • Algoritmi in teoria grafurilor, Credis 2003, 168 pag, ISBN-973-7701-21-6
 • Metode si tehnici de programare, Credis, suport de curs
 • Sinteze anul II, Grafuri si retele, Limbaje si grafica, Editura fundatiei "Romania de maine", septembrie 2003, paginile 240-370, (in colaborare) ISBN-973-582-789-1
 • Organizarea productiei - COBOL, Ed. Universitatii, 1973.
 • Limbajul COBOL si aplicatii, Ed. Universitatii, 1978, (479 pag.)
 • Exercitii de programarea calculatoarelor (colab.), Ed. Universitatii, 1974.
 • Culegere de probleme de Structuri de date si Sisteme de operare (colab.), Ed. Universitatii, 1976.
 • Culegere de probleme de Sisteme Informatice (colab), Ed. Universitatii,1988.

Articole stiintifice

 • Invariants and S-invariants in a marked PT-Petri Nets, Analele USH, Seria Matematica-Informatica, nr.1, 2005
 • Computing some measures for WEB search, Analele USH, Seria Matematica-Informatica, nr.1, 2005
 • Concurrently firing in Petri Nets. Aplication in solving Dijkstra's Problem, Studii si cercetari matematice, Nr 3-4, Tomul 47, pag.337-347, 1995. (ZMATH: Zbl 0848, 68067) (MATHSCINET: MR1682870)
 • On non-linear programming problems involving semilocally convex and related functions, Analele Universitatii Bucuresti, 45, 31-37, 1996. (ZMATH: Zbl 088590104) (MATHSCINET: MR1484232)
 • On generalized Univexity-type nonlinear programming problems, Analele Universitatii din Bucuresti, Matematica, 51(2002) Nr. 1, pag.77-86, (in colaborare). (MATHSCINET: MR2024459)
 • Retele Petri si limbaje, Lucrarile celui de-al doilea Colocviu national de limbaje, logica si lingvistica matematica, pag.183-191, 1988. (ZMATH: Zbl 0667, 68072) (MATHSCINET: MR1008780)
 • O metoda de calcul pentru sume de tip special, Studii si cercetari matematice, Nr.6, Tomul 45, pag.471-493, 1993, (ZMATH: Zbl 0804, 40005) (MATHSCINET: MR1683131)
 • On sufficiency and duality for a class of nondifferenciable mathematical programming problems, Mathematical Reports vol.6(56) nr.3 , 2004 (in colaborare)
 • Mangasarian Type Higher-Order Duality For A Class Of Nondifferentiable Mathematical Programming, Revue Roumaine de Math. Pures et Appliquees tom 49, nr.2, 2004 (in colaborare)
 • Sufficiency optimality conditions for multiobjective programming under generalized univexity type I with semidifferentiable functions, Analele Universitatii din Bucuresti, Matematica, LII 2(2003), pag.231-239.
 • Necessary Optimality and General Mond-Wier Higher-Order Duality for Nondifferentiable Mathematical Programming Class, trimis la Journal of Mathematical Analysis and Applications, (in colaborare)
 • Clase speciale de retele Petri, Lucrarile sesiunii stiintifice a CCUB, 1987.
 • Invarianti si S-invarianti ai retelelor Petri. Utilizarea lor in demonstrarea anumitor proprietati ale sistemelor modelate prin retele Petri, Lucrarile celui de al VII-lea Colocviu de informatica, 19-21 octombrie 1989
 • Metode de analiza factoriala, Resursele materiale si umane ale modernizarii si dezvoltarii intensive a domeniilor socio-umane, Academia R.S.R., 1988.
 • Utilizarea microcalculatoarelor in cercetarea sociologica, Informatica aplicata in domeniile socio-umane, Academia RSR, filiala Cluj, 1989.
 • Noi coordonate ale pregatirii viitoarelor generatii de profesori si cercetatori in matematica si informatica, vol. Tineretul si tehnologiile de varf: invatare-creativitate-educatie, CCPT-filiala Brasov, 1989.
 • PROSOC - pachet de programe statistice utile in cercetarile sociale, implementat pe microcalculatoare, vol. Resursele materiale si umane ale modernizarii si dezvoltarii intensive a domeniilor socio-umane, Academia RSR, 1989.

Lucrari diverse, contracte

 • Technical Assistance to the HIGHER EDUCATION REFORM PROGRAMME (CE/Phare Programme RO 9601), 1998
 • Contract PHARE de supervizare a catorva licee si scoli profesionale din Bucuresti si din tara, 1997.
 • Tendinte moderne in prelucrarea si organizarea informatiilor (colaborare), beneficiar Ministerul invatamantului Directia cercetare si doctorat, 1992-1995
 • Analiza si modelarea exploatarii unei banci de date cu informatii privind proprietatile fizico-mecanice ale unor zacaminte si informatii cu caracter tehnico-economic, beneficiar Institutul de Cercetari pt. Inginerie tehnologica si Proiectare miniera si lignit, 1986-1987
 • Asimilarea pachetului de programe PERT pe calculatorul ICL-190, beneficiar Institutul de proiectari electrotehnice, 1974
 • Optimizarea traseelor de transport in comun in municipiul Bucuresti, (colaborare), beneficiar Intreprinderea de Transporturi Bucuresti, 1975 si 1976
 • Crearea unei baze de date (colaborare), beneficiar UCECOM, 1975
 • Optimizarea planurilor de croire a tablei pentru producerea utilajelor casnice (vase emailate), beneficiar Intreprinderea Emailul Rosu din Medias, 1981
 • Evidenta personalului din invatamantul de toate gradele, (colaborare), beneficiar Ministerul Educatiei si Invatamantului, 1982
 • Haldarea in Muntii Calimani, pentru optimizarea transportului minereurilor extrase din Muntii Calimani, (colaborare), beneficiar ICIPLCIM, 1982-1983
 • Modelarea matematica a Sistemelor Informatice in Constructii (colaborare), beneficiar Institutul de Cercetari in Constructii, 1983


Ultima actualizare: 8 septembrie 2005

2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat fmi.unibuc.ro