English Version

Conf.dr. Stefanescu Stefan

 


Adresa servici
UNIVERSITATEA BUCURESTI
Facultatea de Matematica-Informatica
str. Academiei 14,
010014 Bucuresti
ROMANIA
Tel.: (40-21-) 314 3508
Fax: (40-21-) 315 6990
E-mail: stefanst@fmi.unibuc.ro


Data si locul nasterii: 13 august 1948, Calarasi, judetul Calarasi
Educatia: Sef de promotie al Facultatii de Matematica, Universitatea din Bucuresti, promotia 1971, sectia Masini de calcul (5 ani).
Lucrare de licenta: "Constructia categoriei multimilor utilizand axiomele Lawvere" (cond.st.prof. Grigore C.Moisil).
Teza de doctorat: "Functii recursive: Algoritmi recurenti pentru generarea sirurilor de valori aleatoare ce au anumite proprietati statistice-Aplicatii" (Facultatea de Matematica, Universitatea din Bucuresti), conducatori stiintifici: acad.prof.dr. Grigore C.Moisil, prof.dr. Constantin Popovici.

Pozitii academice:
1971, repartitie guvernamentala la Centrul de Calcul al Universitatii din Bucuresti (CCUB)
1971 - 1980, analist-programator la CCUB
1980 - 1990, analist-programator III la CCUB
1990 - 1992, analist-programator II la CCUB
1992 - 2002, lector, catedra de Probabilitati, statistica si cercetari operationale, Facultatea de Matematica - Universitatea din Bucuresti
2002 - prezent, conferentiar, catedra de Probabilitati, statistica si cercetari operationale, Facultatea de Matematica si Informatica - Universitatea din Bucuresti

Cursuri predate in Universitatea din Bucuresti: Statistica matematica, Statistica-Aplicatii, Tehnici Monte Carlo, Analiza statistica a proceselor tehnologice, Packages for mathematical statistics, Modele statistice, Soft statistic, Probabilitati si statistica, Modelare in stiintele socio-umane, Statistica cu aplicatii in stiintele sociale si biologie, Programarea calculatoarelor, Analiza numerica, Limbaje de programare, Informatica, Matematici generale (geometrie, algebra, analiza matematica, probabilitati, geometrie analitica), Trigonometrie, Tehnici de calcul si programare, Matematici aplicate (tehnici de clasificare, teoria grafurilor, teoria aproximarii), Matematica si statistica, Introducere in informatica, Probabilitati si statistica in domeniul socio-uman, Esantionare, Modelarea si simularea proceselor sociale, Statistica aplicata si informatica.
Seminarii: Functii recursive, Ecuatii diferentiale, Modelarea sistemelor economice, Tabele de decizie, Modelare si simulare, Programare.

Activitatea didactica s-a desfasurat la urmatoarele facultati din Universitatea Bucuresti:
- Facultatea de matematica si informatica (sectiile: matematica, matematica-informatica, informatica, master, colegiul de statistica);
- Facultatea de geologie si geofizica (sectiile: geologie, geofizica),
- Facultatea de drept;
- Facultatea de biologie (sectiile: biochimie, biologie, ecologie);
- Facultatea de geografie (sectiile: geografie, protectia mediului, oceanografie, turism, colegiul de cartografie);
- Facultatea sociologie si asistenta sociala (sectiile: sociologie, asistenta sociala);
- Facultatea de litere (colegiul de birotica).

Domenii de interes stiintific: Tehnici Monte Carlo, Statistica generala si modele statistice, Simulare stocastica, Studiul statistic al retelelor sociale, Algoritmi si prelucrari de date, Limbaje de programare si baze de date, Functii recursive, Algoritmi genetici, Prognoza si modelarea proceselor economico-sociale, Analiza numerica, Geostatistica, Statistica computationala, Esantionare, Modele cauzale, Indicatori statistici.

Competente in folosirea calculatorului: limbaje de programare (Basic, Fortran, Pascal), sisteme de operare si pachete de programe (Ms-Dos, Windows, Ms-Office, Matlab, S-Plus, SPSS, SAS).

Carti si manuale

 1. Normarea consumurilor in industria de prelucrare a lemnului. Editura Ceres, Bucuresti, 1978, 333 pag. (in colaborare cu: Dumitru Ivanescu, Maria Oprisan).
 2. Dezvoltarea umana a intreprinderii. Editura Academiei, Bucuresti, 1980, 329 pag. (in colaborare cu: Septimiu Chelcea, Ioan Marginean, Catalin Zamfir, Mielu Zlate).
 3. Culegere de probleme si exercitii de simulare. Tipografia Universitatii din Bucuresti, 1983, 372 pag. (in colaborare cu: Gheorghe Petrescu, Ileana Popescu, Vasile Stoica, Ion Vaduva).
 4. Indicatori si surse de variatia calitatii vietii. Editura Academiei, Bucuresti, 1984, 188 pag. (in colaborare cu: Andrei Popescu, Alin Teodorescu, Lazar Vlasceanu, Elena Zamfir, Catalin Zamfir).
 5. Authority and reward in organizations - An international research, cap.Romania, p.199-233. Survey Research Center, Institut for Social Research, University of Michigan, S.U.A., 1987, coordonatori: Arnold Tannenbaum, Tamar Rozgonyi (in colaborare cu: Septimiu Chelcea, Petre Cristea, Ion Dragan, Pompiliu Grigorescu, Catalin Zamfir), (ISR Monographs: preprint 1986, Institut for Social Research, Ann Arbor, SUA www.lib.umich.edu/staff/acqser/eq/public/exchange/UMmisc/ISR/ISRmo.htm).
 6. Structura sociala, diversificare, diferentiere, omogenizare. Editura Academiei, Bucuresti, 1988, 191 pag. (in colaborare cu: Calin Anastasiu, Honorina Cazacu, Ion Glodeanu, Sorin Mitulescu, Ioana Petre).
 7. Structuri, strategii si performante in invatamant. Editura Academiei, Bucuresti, 1989, 276 pag. (in colaborare cu: Ioan Jinga, Ioan Negret, Dan Potolea, Poliana Stefanescu, Steliana Toma, Gheorghe Tomsa, Mihaela Vlasceanu, Lazar Vlasceanu).
 8. Analiza numerica. Editura Universitatii din Bucuresti, Bucuresti, 2000, 173 pag.

Principalele aspecte tratate in lucrari privesc: solutionarea cu ajutorul calculatorului a unor probleme de croire optima din industria lemnului, aplicarea simularii stocastice la rezolvarea efectiva a problemelor economice, punerea in evidenta a dependentelor cauzale in domeniul socio-uman prin prelucrarea pe calculator a datelor experimentale, tehnici de analiza numerica exemplificate pe calculator, solutionarea unor probleme de esantionare.

Articole stiintifice

 1. How much the rounding errors could affect the computer results. Romanian Journal of Economic Forecasting, 2(2007), 9 p.
 2. The Monte Carlo estimation of a polarization index for an arbitrary distribution. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol.41, no.1-2 (2007), 12 p. (in colaborare).
 3. The concentration Gini coefficient versus a polarization index. UPB - Scientific Bulletin, Series A: Applied Mathematics and Physics, vol.68, No.3(2007), 12 p. (in colaborare).
 4. The properties of a polarization index for bounded exponential distributions. UPB - Scientific Bulletin, Series A: Applied Mathematics and Physics, vol.68, No.4(2006), 9-20 (in colaborare).
 5. The polarization index for bounded exponential distributions. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol.40, no.3-4 (2006), 211-218 (in colaborare).
 6. Estimating the mean of a normal population which has an imposed coefficient of variation. 7 p. (apare in 2007).
 7. Using Benini's one parameter distribution to study the income volatility. UPB - Scientific Bulletin, Series A: Applied Mathematics and Physics, vol.68, No.3 (2006), 13-22 (in colaborare).
 8. Estimarea intervalului de variatie a veniturilor persoanelor din clasa mijlocie. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, vol.40, no.4(2006), 143-152 (in colaborare).
 9. An unbiased estimator for the parameter of a homographic distribution used in economy. Romanian Journal of Economic Forecasting, 2(2006), 47-57 (in colaborare).
 10. A generalization of a classical Monte Carlo algorithm to estimate p. UPB - Scientific Bulletin, Series A: Applied Mathematics and Physics, vol.68, No.2 (2006), 3-12.
 11. Estimating the parameter of a homographic distribution. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol.40, no.1-2(2006), 177-186 (in colaborare).
 12. Acuratetea metodei nucleului pentru estimarea neparametrica a densitatii de repartitie. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, vol.40, no.2(2006), 139-150.
 13. Selecting the appropriate appraiser. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol.XXXIX, no.1-4 (2005), 75-82 (in colaborare).
 14. Note on the zeros' distribution for a family of functions. Analele Universitatii din Bucuresti - Matematica, Anul LIV, 2(2005), 277-288.
 15. On Huang-Kotz bivariate distribution. UPB - Scientific Bulletin, Series A: Applied Mathematics and Physics, vol.67, No.3 (2005), 23-34.
 16. Aspecte teoretice privind aplicarea metodei nucleului pentru estimarea neparametrica a densitatii de repartitie. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, XXXIX, 4(2005), 111-120.
 17. Asupra unui test statistic de concordanta bazat pe cuantile. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, XXXIX, 2(2005), 77-86.
 18. Masurarea nivelului de reciprocitate a diadelor din retelele sociale. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, XXXIX, 1(2005), 71-80 (in colaborare).
 19. Applying the singular value decomposition to classify socio-economic indicators. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol.XXXVIII, no.1-4 (2004), 95-106 (in colaborare).
 20. Utilizarea descompunerii in valori singulare la solutionarea unei probleme de marketing. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, XXXVIII, 4(2004), 75-87.
 21. Solutionarea unui model de regresie neliniara utilizat in economie. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, XXXVIII, 3(2004), 59-69.
 22. Utilizarea repartitiei logistice la aproximarea repartitiei normale. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, XXXVIII, 2(2004), 85-94.
 23. Raportul dintre independenta si incompatibilitatea evenimentelor aleatoare. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, XXXVIII, 1(2004), 113-124.
 24. On the maximum-likelihood estimation of the two parameters for Weibullmodel. Analele Universitatii din Bucuresti - matematica, anul LII, 1(2003), 75-86.
 25. On a bivariate Weibull distribution. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol.XXXVII, no.1-4 (2003), 147-154.
 26. Asupra raportului dintre relatia de independenta si corelatia Pearson. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, XXXVII, 4(2003), 117-124 (in colaborare).
 27. Proiectarea unor indicatori de tip medie. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, XXXVII, 3(2003), 83-92.
 28. Asupra unei proceduri Monte Carlo pentru estimarea sumelor. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, XXXVII, 2(2003), 119-130.
 29. Testarea deplasarii unor estimatori. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, XXXVII, 1(2003), 79-90 (in colaborare).
 30. Metodologia compararii unor esantioane bazate pe criterii diferite de selectie - Ajustarea esantioanelor de romi. in volumul Romii in Romania, (coordonatori Catalin Zamfir, Marian Preda), Editura Expert, Bucuresti, 2002, 329-354.
 31. Comparing Gini index with three other concentration measures. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol. XXXVI, no. 1-4 (2002), 173-184. (in colaborare).
 32. Indicatori pentru masurarea fenomenului de concentrare. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, XXXVI, 4(2002), 91-102 (in colaborare).
 33. Asupra unui algoritm pentru generarea variabilelor aleatoare repartizate Poisson. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, XXXVI, 3(2002), 27-34.
 34. Utilizarea coeficientului Gini in vederea optimizarii unei politici de impozitare. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, XXXVI, 2(2002), 73-83 (in colaborare).
 35. Colectarea automata a datelor bazata pe fisiere tip text. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, vol.XXXVI, no.1 (2002), 31-43.
 36. Extending the Gini index to measure inequality and poverty. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol. XXXV, no.1-4 (2001), 145-154 (in colaborare).
 37. Estimating the three parameters of Weibull model with restrictive location values. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol. XXXV, no. 1-4 (2001), 91-99.
 38. Asupra unei metode empirice de localizare a mediei unei variabile aleatoare in raport cu modul densitatii de repartitie. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, vol.XXXV, no.4 (2001), 19-29 (in colaborare).
 39. Asupra unei tehnici de clasificare utilizata in stiintele socio-umane. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, vol. XXXV, no. 3 (2001), 33-45 (in colaborare).
 40. Estimating the centralization degree for stochastic social networks. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol. XXXIV, no. 1-4 (2000), 67-78 (in colaborare).
 41. Applying the antithetic variable method to reduce the variance of the simulation outputs. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol.XXXIV, no.1-4 (2000), 131-140.
 42. Generating uniform random points inside a cone. Monte Carlo Methods and Applications, vol.6 , no.2 (2000), 115-130.
 43. Asupra convergentei fractiilor continue. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, vol.XXXIII, nr.3 (1999), 23-34.
 44. Erori de calcul la evaluarea unei balante. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, vol.XXXIII, nr.2 (1999), 67-74.
 45. Estimating networks reliability by stochastic simulation. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol.XXXII, no.1-4 (1998), 101-110.
 46. O metoda de stabilire a volumului optim pentru un esantion. Calitatea Vietii - Academia Romana, anul 10, nr.1-2 (1999), 151-168.
 47. On two probabilistic algorithms forpestimation. Analele Universitatii din Craiova, Seria Matematica-Informatica, vol.24 (1998), 158-165.
 48. Metodologia 1997 de colectare a informatiei din cererile de finantare adresate C.N.C.S.U., Ministerul Invatamantului - Consiliul National al Cercetarii Stiintifice Universitare, Buletin nr.4, iunie 1997, 39-40.
 49. Metodologia de inregistrare a cererilor de finantare adresate C.N.C.S.U., Ministerul Invatamantului - Consiliul National al Cercetarii Stiintifice Universitare, Buletin nr.3, septembrie 1996, 68-80.
 50. Metodologie de inregistrare a proiectelor. Ministerul Invatamantului - Consiliul National al Cercetarii Stiintifice Universitare, Buletin nr. 2, august 1995, 7.1-7.4.
 51. On computer generation of a simple discrete distribution used in biology. System Analysis Modelling Simulation, vol.16, 1 (1994), p.45-55.
 52. On some reduction-extension procedure for generating uniform random points in a hypersphere. System Analysis Modelling Simulation, vol.16, 2 (1994), 153-162.
 53. Computer simulation of variates from a bivariate exponential distribution. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol.26, no.1-4 (1992), p.53-59 (in colaborare).
 54. Generation of bidimensional Farlie-Morgenstern random vectors. Radovi Matematicki, vol.7 , 2(1991), p.329-339 (in colaborare).
 55. A sequential estimation procedure form-dimensional gaussian processes with independent increments. Statistics, vol.22, 2 (1991), p.269-282 (in colaborare).
 56. On computer generation of random variates using the ratio of uniform deviates. Foundations of Computing and Decision Sciences, vol.15, no.3-4 (1990), p.181-195.
 57. Generating uniformly distributed points in a hypersphere from R2p. Studii si Cercetari Matematice, tom 42, 5-6 (1990), p.465-469.
 58. Computing simulation of a random variable used in economy. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol. XXV, no. 1-4 (1990), 99-106 (in colaborare).
 59. On some problems in geometric probability. Analele Universitatii din Bucuresti, XXXVIII, 3 (1990), p.67-74.
 60. Generating Dirichlet random vectors using a rejection property. Kybernetika, vol.25, 6(1989), p.467-475.
 61. A simple Monte-Carlo simulation technique with application in large systems. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, XXIV, 2-3 (1989), p.117-125 (in colaborare).
 62. Generating a string of equicorrelated and identically distributed random variables. Analele Universitatii din Bucuresti, XXXVII, 3 (1988), p.80-84.
 63. A generalization of the Dirichlet distribution. Analele Universitatii din Bucuresti, XXXVII, 1 (1988), p.65-70.
 64. Abordarea probabilista a unor probleme de stare limita din mecanica pamanturilor. Lucrarile simpozionului "Economii de materiale la fundatii prin utilizarea capacitatii portante a terenului", Oradea, octombrie 1988, p.80-85 (in colaborare).
 65. Generating uniformly distributed points in a sphere of norm || p in R n. Revista Columbiana de Matematicas, XXI, 2-4(1987), p.187-200 (in colaborare).
 66. A method for evaluating the average content of useful mineral substance in a deposit. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, XXII, 4 (1987), p.61-75.
 67. Rezultate privind cooperarea optima intre intreprinderile din cadrul CEL si CPL. Industria Lemnului, 1(1988), p.26-28 (in colaborare).
 68. Finite element analyses of a highway embankment on alluvial compressible soil deposits. The 8-th National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Wroclav, Poland, October 1987, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wroclawskiej, nr.52, 1987, p.275-280 (in colaborare).
 69. Generarea de puncte aleatoare uniform repartizate pe domenii marginite din plan. Lucrarile Conferintei Nationale de Teoria Probabilitatilor si Cercetari Operationale, Craiova, noiembrie 1987, p.138-142.
 70. Aplicarea metodelor moderne in cooperarea optima dintre intreprinderile industriei de prelucrare a lemnului. Industria Lemnului, 4 (1987), p.189-191(in colaborare).
 71. Estimarea momentelor unei functii de variabile aleatoare - Aplicatii. Lucrarile Conferintei Nationale de Teoria Probabilitatilor si Cercetari Operationale, Craiova, noiembrie 1987, p.112-113 (in colaborare).
 72. Asupra unor metode probabiliste cu aplicatii in constructii. Lucrarile sesiunii stiintifice nationale INFOTEC ' 88, vol.2, p.44-47, Bucuresti, septembrie 1988 (in colaborare).
 73. Tehnica zonelor dense si tehnici de ierarhizare utilizate in clasificare. Conferinta Nationala de Teoria Probabilitatilor si Cercetari Operationale, Craiova, noiembrie 1987, p.130-137 (in colaborare).
 74. An algorithm for generating random variables with a normal distribution of orderp. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, XXII, 3 (1987), p.61-66.
 75. Un algoritm pentru generarea variabilelor aleatoare ce au o repartitie normala de ordin p. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, XXII, 3 (1987), p.59-64.
 76. On computer generation of random vectors by transformations of uniformly distributed vectors. Computing, 39, 2(1987), p.141-153 (in colaborare).
 77. Simularea cu calculatorul a unor variabile aleatoare dependente. Lucrarile sesiunii stiintifice a C.C.U.B., 20-21 februarie 1987, p.282-287 (in colaborare).
 78. Another algorithm for generating Dirichlet vectors. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, XXII, 2 (1987), p.33-38.
 79. Generarea unui proces gaussian stationar avind o functie spectrala particulara. Lucrarile sesiunii stiintifice a C.C.U.B., 20-21 februarie 1987, p.288-289 (in colaborare).
 80. Algoritmi de generare de vectori aleatori ce au repartitii liniare pe sfere din spatiul R2. Lucrarile sesiunii stiintifice a C.C.U.B., 20-21 februarie 1987, p.275-281.
 81. O noua metoda pentru generarea sirurilor de puncte uniform repartizate intr-o sfera din spatiul Rn. Studii si Cercetari Matematice, tom 39, no.1 (ianuarie-februarie 1987), p.71-78.
 82. A generalization of EMA1 model. Analele Universitatii din Craiova, Seria matematica, vol. XIV (1986), p.37-42.
 83. Ramblee pe argile moi, analiza complexa a conditiilor de stabilitate si deformabilitate. Lucrarile celei de a 7-a Consfatuiri pe tara a lucratorilor de drumuri si poduri, Pitesti, 10-11 0ctombrie 1986, vol.2, p.79-95 (in colaborare).
 84. Functii recursive - Algoritmi recurenti pentru generarea sirurilor de valori aleatoare ce au anumite proprietati statistice. Aplicatii. Teza de doctorat, Bucuresti, 1986, 188 pag. (conducatori stiintifici: prof. Grigore C. Moisil, prof. Constantin Popovici).
 85. Quelques problemes dans l'analyse de stabilite des remblais construits sur argiles molles. Atti del XVI Convergo Nationale di Geotehnica, Bologna, 14-16 Magio, 1986, vol. II, p.157-165 (in colaborare).
 86. Aspecte privind solutionarea unor modele de dependenta din economie si stiintele sociale. Buletin de sinteze, nr.2-3, Academia de Studii Economice, Bucuresti, 1986, p.181-186 (in colaborare).
 87. O clasa de algoritmi pentru generarea variabilelor aleatoare repartizate normal. Buletin de sinteze, nr.2-3, Academia de Studii Economice, Bucuresti, 1986, p.146-152 (in colaborare).
 88. Generarea sirurilor de valori aleatoare autocorelate repartizate exponential utilizind o generalizare a modelului EMA1. Buletin de sinteze, nr.2-3, Academia de Studii Economice, Bucuresti, 1986, p.187-192.
 89. Algoritmi de generare de vectori aleatori avind o repartitie liniara multidimensionala. Studii si Cercetari Matematice, tom 38, nr.2 (1986), p.184-196.
 90. Asupra unor modele de analiza a fiabilitatii produselor soft. Lucrarile celui de al V-lea Colocviu National de Informatica, INFO-IASI'85, (18-19 octombrie 1985), vol.1, p.152-162 (in colaborare).
 91. A method for generating the autocorrelated uniformly distributed random numbers. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol.20, no.3 (1985), p.43-47.
 92. Un mod de generare a sirurilor de valori aleatoare autocorelate, repartizate uniform. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, anul XX, nr.4 (1985), p.39-43.
 93. Limbajul de simulare SIMPATIC. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, anul XX, nr.3 (1985), p.81-84 (in colaborare).
 94. A new manner of treating the Bessel formula.Seminar of stellar structure and stellar evolution, "Babes-Bolyai" University, Faculty of Mathematics, Cluj-Napoca, preprint 2, 1985, p.158-165 (in colaborare).
 95. Parametrii de fiabilitate ai mobilierului de lucru. Industria Lemnului, nr.3, august 1985, p.124-127(in colaborare).
 96. Tineretul urban in procesele de mobilitate sociala. Viitorul Social, anul LXXVIII (mai-iunie 1985), p.243-251(in colaborare).
 97. Simulation models for the study of the active population evolution and of the health state of entire population. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, anul XIX, nr.4 (1984), p.37-46 (in colaborare).
 98. Modele de simulare pentru studiul evolutiei populatiei active si a starii de sanatate a intregii populatii. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, nr.1 (1985), p.47-55 (in colaborare).
 99. Consideratiuni privind fundamentarea matematica a parametrilor de fiabilitate a mobilierului. Industria Lemnului, nr.2, 1985, p.83-85 (in colaborare).
 100. Limbajul de simulare SIMPATIC.Aplicatii ale ciberneticii, informaticii si statisticii in organizarea, conducerea si gestiunea economica a intreprinderii - Buletin de sinteze, nr.2-3, Bucuresti (1985), p.570-575 (in colaborare).
 101. Obtinerea unor clase de algoritmi rapizi pentru generarea sirurilor de vectori aleatori. Buletinul Roman de Informatica, nr.1, 1985, p.7-13(in colaborare).
 102. Prelucrarea automata a datelor: cerinte ale abordarii informatice. Viitorul Social, martie-aprilie 1985, p.157-162.
 103. Aplicarea unui model de fiabilitate in industria lemnului. Aplicatii ale ciberneticii, informaticii si statisticii in organizarea, conducerea si gestiunea econmica a intreprinderii - Buletin de sinteze, nr.2-3, Bucuresti, 1985, p.357-362 (in colaborare).
 104. Un mod de generare a sirurilor de valori aleatoare autocorelate, repartizate uniform. Aplicatii ale ciberneticii, informaticii si statisticii in organizarea, conducerea si gestiunea economica a intreprinderii - Buletin de sinteze, nr.2-3, Bucuresti, 1985, p.351-356.
 105. Algoritmi pentru generarea de puncte uniform repartizate intr-un simplex din spatiul Rn. Studii si Cercetari Matematice, tom 37, nr.1 (ianuarie-februarie 1985), p.83-93.
 106. Finite element analyses of a highway embankment on alluvial compressible soil deposits. Lucrarile "The 7-th Budapest Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering", 1984, 17 pag.(in colaborare).
 107. Un nou mod de generare de siruri de valori autocorelate. Lucrarile celui de al V-lea simpozion "Modelarea cibernetica a proceselor de productie", Bucuresti, 14-16 iunie 1984, vol.2, p.37-39.
 108. Nouveaux problemes dans l'analyse de stabilite des remblais construits sur argiles molles. Lucrarile "7-th National Conference on Soil Mechanics", Poznan, Poland, 1984, 8 pag.(in colaborare).
 109. Asupra unui algoritm de generare de valori aleatoare cu repartitia beta sau gamma. Lucrarile celui de al V-lea simpozion "Modelarea cibernetica a proceselor de productie", Bucuresti, 14-16 iunie 1984, vol.2, p.40-43.
 110. Asupra determinarii valorilor O-C la cercul meridian. Directii moderne in astronomie si astrofizica - Lucrarile sesiunii stiintifice, Bucuresti, 9-11 noiembrie 1983, p.15 (in colaborare).
 111. Generarea de puncte uniform repartizate intr-un n-simplex. Lucrarile celui de al V-lea simpozion "Modelarea cibernetica a proceselor de productie", Bucuresti, 14-16 iunie 1984, p.32-36.
 112. Algoritmi de discriminare - Aplicatii. Lucrarile celui de al V-lea simpozion "Modelarea cibernetica a proceselor de productie", Bucuresti, 14-16 iunie 1984, vol.2, p.82-86 (in colaborare).
 113. Pachet de programe de croire bidimensionala fara stocuri utilizat in fabricile de PAL. a aparut in monografia "Metode matematice in optimizarea croirii" de Lucian Doru Duta, Csaba Fabian, Editura Tehnica, Bucuresti, 1983, p.115-117.
 114. Metode pentru estimarea si corectarea parametrilor necunoscuti ce caracterizeaza o functie de dependenta. Lucrarile celui de al IV-lea Colocviu de Informatica, Iasi, 27-29 octombrie 1983, INFO-IASI'83, vol.2, p.339-348.
 115. Probleme noi in analiza stabilitatii rambleelor pe argile moi. Lucrarile celei de a V-a Conferinta Nationala de Geotehnica si Fundatii, Cluj, 1983, vol.1, p.85-104 (in colaborare).
 116. Quality of life and value orientations.Centrul de Sociologie pentru Tineret, preprint la raportul UNESCO pentru programul "Calitatea vietii", Bucuresti,1983, p.1-82 (in colaborare).
 117. Algoritmi de generare de variabile aleatoare discrete simple. Lucrarile celui de al IV-lea simpozion "Modelarea cibernetica a proceselor de productie", Bucuresti, 26-28 mai 1983, vol.1, p.398-405.
 118. Generarea eficienta a valorilor unei variabile multidimensionale continue cu densitatea de repartitie liniara. Lucrarile celui de al IV-lea simpozion "Modelarea cibernetica a proceselor de productie", Bucuresti, 26-28 mai 1983, vol.1, p.389-397.
 119. Probleme de masurare in modele cauzale. Lucrarile celui de al IV-lea simpozion "Modelarea cibernetica a proceselor de productie", vol.1, Bucuresti, 26-28 mai 1983, p.257-266 (in colaborare).
 120. Un nou mod de tratare a formulei Bessel. Directii moderne in astronomie si astrofizica - Lucrarile sesiunii stiintifice, Bucuresti, 9-11 noiembrie 1983, p.13 (in colaborare).
 121. The Bucharest multifactorial prevention trial for coronary heart disease. General methodology and risk factor correction after five years follow-up. Revue Roumaine de Medicine Interne, InternalMedicine, vol.20, nr.2, aprilie-iunie 1982, p.117-136 (in colaborare).
 122. O metoda de generare, in spatiu a valorilor unui proces gaussian stationar cu functia de autocovarianta data de modelul sferic. Lucrarile Colocviului National de Teoria Probabilitatilor si Cercetari Operationale, Craiova, 5-6 noiembrie 1982, p.179-188 (in colaborare).
 123. Generarea proceselor stationare discrete cu o functie de autocorelatie data. Lucrarile celui de al treilea simpozion "Modelarea cibernetica a proceselor de productie", Bucuresti, 22-23 aprilie 1982, p.449-455.
 124. Asupra unui model de organizarea productiei prin simulare pe calculator. Lucrarile celui de al treilea Colocviu de Informatica, 8-10 octombrie 1981, INFO-IASI'81, p.329-334.
 125. Stilul de viata studentesc - studiu statistic. volumul: Modul de viata si calitatea vietii, Editura Politica, Bucuresti, 1982, p.291-329 (in colaborare).
 126. Utilizarea simularii la luarea deciziilor in procesul organizarii productiei. Industria Lemnului, an 32, nr.2 (1981), p.94-97 (in colaborare).
 127. Exercitii de programarea calculatoarelor. Centrul de multiplicare al Universitatii din Bucuresti, 1973 (in colaborare). Transpunerea unei matrici A, cu m linii si n coloane, in aceiasi arie, fara a folosi o alta matrice, p.126-127. Editarea permutarilor multimii{1,2,3,4,...,n}, p.128-131.
 128. Relatii intre trei categorii de indici ai satisfactiei in munca. Viitorul Social, an 9, nr.2 (1980), p.308-314 (in colaborare).
 129. Perfectionarea stilului de conducere si factorii sai determinanti. Viitorul Social, an 8, nr.1 (ianuarie-martie 1979), p.101-105(iin colaborare).
 130. Aplicarea metodelor cercetarii operationale pentru optimizarea transportului la unele exploatari miniere din Romania. Mine Petrol Gaze, vol.28, nr.7, Bucuresti, iulie 1977, p.293-303 (in colaborare).
 131. Structura stilului de conducere. Viitorul Social, an 6, nr.4 (1977), p.683-690 (in colaborare).
 132. Cerinte sociale ale culturii de masa (studiu statistic). Viitorul Social, an 4, nr.3 (1975), p.527-538 (in colaborare).
 133. Folosirea calculatorului la programarea productiei la presa si obtinerea diagramelor de croire a PAL-ului. Industria Lemnului, an 25, nr.3 (1974), p.80-86 (in colaborare).

In articolele teoretice au fost abordate urmatoarele aspecte: gasirea unor noi metode, mai rapide, de generare cu calculatorul de vectori si variabile aleatoare, propunerea unor algoritmi performanti, ce s-au dovedit a fi mai rapizi decat algoritmii deja cunoscuti in literatura, pentru generarea de puncte aleatoare uniforme in anumite domenii marginite (n-simplexe, sfere, conuri), obtinerea de siruri de valori aleatoare corelate, determinarea formulelor pentru calculul unor probabilitati geometrice, estimari statistice de parametri, proceduri de reducerea variantei, tehnici Monte Carlo, algoritmi de analiza numerica, modele statistice cauzale, estimare, repartitii, indicatori statistici, polarizare si concentrare (peste 10 citari).

O alta categorie a lucrarilor publicate au un caracter aplicativ, ele solutionand efectiv anumite probleme practice: croirea de materiale, optimizarea transportului (in subteran), estimarea continutului de substanta minerala utila dintr-un zacamant, fiabilitatea produselor soft, optimizare de resurse in industria lemnului, modelare stocastica si estimare de parametri, probleme de stabilitate in constructii, proiectarea limbajelor de simulare de tip discret-continuu, mobilitatea si evolutia populatiei active, unele probleme de clasificare, prelucrarea statistica a datelor experimentale, evidentierea unor erori ale produselor soft, studiul statistic al unor indicatori economici, esantionare si modelare in domeniul economico-social, proiectarea unor baze de date, prognoza economica.

Lista contractelor de cercetare

1. Contracte cu Institutul de Cercetari si Proiectari din Industria Lemnului din Bucuresti cu temele (responsabil de contracte pe intreaga perioada 1974-1979):
   1.1. - "Folosirea calculatorului la programarea productiei la presa" (1974);
   1.2. - "Obtinerea diagramelor optime de croire pentru placile de PAL" (1973-1974);
   1.3. - "Pachet de programe pentru esalonarea comenzilor in vederea unei executari optime a lor, cu aplicatii la Combinatul de Prelucrarea Lemnului din Reghin" (1974);
   1.4. - "Determinari privind pierderile pe operatii in cadrul fluxurilor tehnologice si masuri in vederea cresterii randamentului de utilizare a materialelor lemnoase" (1975);
   1.5. - "Elaborarea unei metodologii generale si o varianta prescurtata privind determinarea normelor de consum de materiale lemnoase si auxiliare" (1975);
   1.6. - "Utilizarea simularii in vederea organizarii productiei intr-o sectie de mobila (Reghin)" (1979).

2. Contracte incheiate cu Ministerul Geologiei si Combinatul minier din Baia Mare, cu temele:
   2.1. - "Optimizarea transportului la unele exploatari miniere din R.S. Romania utilizind metode ale cercetarii operationale" (1975);
   2.2. - "Folosirea metodei simularii pentru optimizarea transportului in subteran; experimentari la mina Varvara" (1975, responsabil de tema);
   2.3. - "Optimizarea transportului minier la minele Voevozi si Ferdinand" (1975-1976, responsabil de tema);
   2.4. - "Pachet de programe pentru simularea transportului la mina Cavnic, nivelele -150, -200 (1976-1977) si la mina Borsa (1977, responsabil de tema).

3. Contracte cu Ministerul Apararii Nationale cu temele:
   3.1. - "Dimensionarea unor memorii tampon" (1976, responsabil de proiect);
   3.2. - "Determinarea unor montaje optime care sa aiba anumite proprietati de discriminare a semnalelor" (1976, 1977, responsabil de proiect);
   3.3. - "Simularea pe calculator a activitatilor dintr-un aeroport" (1976, 1977, responsabil de proiect);
   3.4. - "Efectuarea unor studii de eficienta prin simularea unor atacuri aeriene" (1977, responsabil de proiect).

4. Contract incheiat in vederea scolarizarii, in domeniul limbajelor de programare, a unor ingineri si profesori din orasul Gheorghieni (1977).

5. Contracte cu Institutul de Medicina Interna din Bucuresti si cu spitalul Colentina:
   5.1. - "Prelucrarea automata a datelor actiunii pilot" (1978, 1979);
   5.2. - "Determinarea factorilor de risc pentru diferite categorii" (1979);
   5.3. - "Corectarea factorilor de risc" (1979, 1980).

6. Contracte cu Comisia Republicana de Rezerve Geologice cu temele:
   6.1. - "Determinarea continuturilor medii pentru elemente rare si disperse cu ajutorul corelatiei multiple" (1978, responsabil de tema);
   6.2. - "Studiul si estimarea rezervelor geologice in cazul nestationar" (1980, responsabil de proiect);
   6.3. - "Elaborarea unui pachet de programe pentru simularea conditionata a zacamintelor bidimensionale" (1981, responsabil de proiect);
   6.4. - "Studiul influentei complicatiilor privind forma zacamintului asupra gradului de precizie a rezervelor si asupra desimii lucrarilor geologice" (1981, responsabil de tema);
   6.5. - "Simularea conditionata a zacamintelor tridimensionale" (1982, responsabil de tema).

7. Contract cu Ministerul Geologiei: "Trasarea hartilor de izolinii pentru conturarea mineralizatiei izometrice utilizind simularea conditionata" (1983, responsabil de proiect).

8. Contracte incheiate intre Ministerul Educatiei si Invatamintului si Academia de Stiinte Sociale si Politice privind "Proiectarea si realizarea experimentala a unor strategii de integrare a invatamintului cu productia si cercetarea, in spiritul legii educatiei si invatamintului" (1983, 1984, 1985).

9. Contracte incheiate cu Institutul Central pentru Conducere si Informatica: "Proiectarea unui limbaj de simulare a sistemelor discrete si continue pentru minicalculatoare"
   9.1. - Faza de definirea limbajului (1983);
   9.2. - Faza de realizare (1983);
   9.3. - Faza de implementare pe minicalculator (1984).

10. Contract incheiat cu Ministerul Geologiei: "Generarea conditionata a caracteristicilor unui zacamint (grosime, continut) intr-o retea data de puncte, respectind proprietati statistice ale zacamintului real (media, dispersia, corelatia spatiala)" (1984, director de contract).

11. Contract incheiat cu Ministerul Geologiei: "Determinarea distributiei teoretice a elementelor utile din zacaminte in scopul stabilirii mediilor corespunzatoare" (1985, responsabil de proiect).

12. Contract incheiat cu Institutul de Proiectari Geologice si Geofizice: "Transferarea si adaptarea de programe de pe calculatorul FELIX pe calculatorul SEL (Determinarea continutului mediu de substanta utila dintr-un zacamint)", (1986, responsabil de proiect).

13. Contract incheiat cu INCREST Bucuresti: "Generarea cu calculatorul a valorilor unor procese gaussiene stationare cu densitatea spectrala rationala, cu scopul simularii turbulentei atmosferice" (1986-1987, director de contract).

14. Contract incheiat cu Institutul de Cercetari si Proiectari pentru Industria Lemnului: "Tehnici si sisteme de organizare care sa asigure un grad sporit de specializare si cooperare optima corelat cu sarcinile de crestere a productivitatii muncii la principalele produse de prelucrare a lemnului", (1987, director de contract).

15.Contract incheiat cu Institutul de Constructii din Bucuresti: "Calculul capacitatii portante a coloanelor tinand seama de variabilitatea parametrilor de influenta", (1988, director de contract).

16. Contract incheiat cu Institutul Central de Tehnica de Calcul si Informatica (I.C.S.I.T.- T.C.I.) Bucuresti cu tema: "Proiectarea programelor pentru rezolvarea unor probleme din domeniul geometriei computationale in spatiul tridimensional" (1989-1990, director de contract), cu subtemele:
   16.1. - "Obtinerea acoperirii convexe a unei multimi de puncte din 3D";
   16.2. - "Determinarea unor caracteristici probabiliste a acoperirii convexe";
   16.3. - "Calculul volumelor corpurilor poliedrale";
   16.4. - "Studiu privind operatii logice cu corpuri poliedrale".

17. Contract incheiat cu Institutul de Cercetare pentru Informatica (I.C.I.) Bucuresti cu tema: "Elaborarea de specificatii si programe pentru modelarea unor piese din domeniul mecanic" (1990-1991, director de contract), cu subtemele:
   17.1. - "Programe pentru modelarea corpurilor poliedrale prin geometrie constructiva (operatii booleene, determinare coliziune, apartenenta la un corp complex, eliminarea liniilor ascunse);    17.2. - "Modelarea geometrica bidimensionala a pieselor si ansamblelor parametrizate cu aplicatii in proiectare" .

La cele mai multe dintre aceste colaborari am fost director de proiect. In acest context mentionez cateva proiecte mai deosebite:
- Simularea transportului in subteran a constituit o premiera pe tara in momentul in care in putine state din lume se aplica metoda simularii in subteran (1975-1977).
- S-au obtinut multe rezultate originale privind metoda geostatistica de estimare a rezervelor minerale si de simulare conditionata a zacamintelor (1978-1986).
- Solutionarea unor probleme complexe privind croirea de materiale, programarea productiei, optimizarea la nivelul intregii tari a cooperarii dintre intreprinderile din industria lemnului (1987).
- Elaborarea unui catalog stelar prin determinarea pe calculator a pozitiei unor stele in raport cu "stelele fixe" (1978-1979).
- Solutionarea unor probleme privind domeniul apararii nationale: utilizarea simularii pe calculator in vederea optarii pentru o anume strategie de aparare, selectarea in timp real a unor proceduri de prelucrare rapida a informatiilor radar, determinarea unor montaje electronice optime care sa prezinte anumite proprietati de discriminare eficienta a pachetelor de semnale radar, simularea activitatilor dintr-un aeroport, efectuarea unor studii de eficienta privind tehnicile de interceptarea tintelor aeriene (1976-1977).
- Simularea turbulentei atmosferice prin generarea unor procese stocastice avand o densitate spectrala precizata, cu aplicatii in mecanica si aviatie (1986, 1987).
- Propunerea unor modele probabiliste pentru determinarea capacitatii portante a coloanelor si estimarea, in constructii, a probabilitatii de cedare a terenului. Modul de abordare a constituit o premiera, parametrii de influenta utilizati in model fiind variabile aleatoare dependente (1988).
- Implementarea pe minicalculator a unui limbaj de simulare discreta si continua (generarea variabilelor aleatoare, 1983-1984).
- Solutionarea unor probleme de geometrie computationala si grafica 3D privind corpurile poliedrale, cu aplicatii in proiectarea pieselor si ansamblelor (1989-1991).
- Aplicarea unor tehnici Monte Carlo in optimizare.

Conventii de colaborare cu institutii de invatamant si cercetare

1. Conventie de colaborare cu Institutul de Constructii din Iasi: "Pachet de programe pentru studiul comportamentului unor structuri in cazul seismelor" (1972, responsabil de tema).
2. Conventii de colaborare cu Catedra de Fizica (Facultatea de Matematica, Universitatea Bucuresti) pentru tabelarea unor energii atomice (1972-1973, responsabil de tema).
3. Conventie de colaborare cu Facultatea de Chimie (Universitatea Bucuresti): "Programe pe calculator pentru determinarea caracteristicilor unor compusi rezultati din reactii" (1974, responsabil de tema).
4. Conventie de colaborare cu Ministerul Finantelor pentru solutionarea unui model bazat pe sisteme de ecuatii diferentiale si reprezentarea grafica a solutiilor rezultate (1975).
5. Conventii de colaborare cu Centrul de Cercetari Sociologice, Catedra de Sociologie (Universitatea Bucuresti), Centrul de Cercetari privind Problemele Tineretului, cu temele:
   5.1. - "Prelucrarea statistica a unor date in vederea redactarii unui raport UNESCO privind Romania" (1975, 1976);
   5.2. - "Studiul unor aspecte privind activitatea culturala" (1975);
   5.3. - "Prelucrari statistice privind veniturile taranilor cooperatori" (1975).
6. Conventie de colaborare cu Institutul de Educatie Fizica si Sport si Inspectoratul Municipiului Bucuresti pentru efectuarea unor studii privind optiunile elevilor si dotarea bazelor sportive" (1975).
7. Conventii de colaborare cu Ministerul Educatiei si Invatamintului in vedera unor prelucrari statistice privind activitatea si pregatirea directorilor de licee din tara (1975, 1976).
8. Conventii de colaborare cu Catedra de Sociologie (Universitatea Bucuresti) privind prelucrarea pe calculator a unor date legate de situatia, pe tara, a navetistilor (1978,1979 ).
9. Conventie de colaborare cu Institutul de Cercetari Sociologice: "Studiu privind manifestarea unor tendinte de dezvoltare" (1977).
10. Conventii de colaborare cu Catedra de Sociologie (Universitatea Bucuresti):
   10.1. - "Studiu asupra factorilor de satisfactie" (1977);
   10.2. - "Studierea grupurilor sociale si a stilului de conducere" (1977).
11. Conventie de colaborare cu Academia de Studii Economice si Centrul de Sociologie pentru Problemele Tineretului: "Prelucrari statistice privind stilul de viata studentesc, mod de viata si calitatea vietii" (1981).
12. Conventii de colaborare cu Observatorul Astronomic din Bucuresti: "Programe pe calculator pentru intocmirea unor cataloage ce dau pozitia stelelor in functie de pozitia stelelor fundamentale" (1978, 1979, responsabil de proiect).
13. Conventii de colaborare cu Institutul de Cercetari Sociologice privind studierea unor aspecte de mobilitate sociala (1984, 1985).
14. Conventii de colaborare cu Centrul de Cercetari Sociologice cu temele:
   14.1. - "Studii privind problematica tineretului", (1986);
   14.2. - "Mobilitatea si dinamica structurii sociale in Romania" (1986, 1987).
15. Conventie de colaborare cu Facultatea de Stomatologie din Bucuresti: "Imbolnavirea cronica paradontala - modelare statistica", (1988, responsabil de proiect).

Granturi de cercetare

 1. "Managementul cercetarii stiintifice universitare" (contract 5009, tema 39, cod CNCSU 1432, cod program 1906, anul 1996; director de proiect).
 2. "Optimizare si tehnici Monte Carlo" (Contract 5009, tema 25, anul 1996; membru in colectiv).
 3. "Clase de probleme de optimizare si tehnici de reducerea variantei - Aplicatii" (nr.7009, tema 77/1537; anul 1997; membru in colectiv).
 4. "Arhiva de date sociale" (grant de initiere privind "Baze de cercetare cu utilizatori multipli"; anul 1997-1998; membru in colectiv).
 5. "Dezvoltarea unor metode de prelucrarea datelor in sociologie" (cod CNCSU nr.101, contract Universitatea Bucuresti nr.17, anul 1998, pozitia 35; director de proiect).
 6. "Metode statistice si tehnici de optimizare in analiza modelelor de decizie" (anii 1998-1999, contract Banca Mondiala, CNCSU 4C-234; membru in colectiv).
 7. "Aplicatii ale cercetarilor operationale la studiul echilibrului unor modele economice" (cod CNCSU nr.225, anul 1998; membru in colectiv).
 8. "Convexitate generalizata cu aplicatii in teoria echilibrului" (cod CNCSIS nr.245/1999, tema 93, contract 33088/1999; membru in colectiv).
 9. "Metode cantitative de investigare si masurare a realitatii sociale. Aplicatii in stiintele socio-umane" (cod CNCSIS nr.113/1999, tema 74, contract 33088/1999; director de proiect)
 10. "Modele in teoria echilibrului. Aplicatii." (cod CNCSIS nr.1322/2000, tema 22/2000, contract 37116/2000; membru in colectiv).
 11. "Modelare si simulare stohastica in prognoza sociala" (cod CNCSIS nr.1335/2000, tema 32/2000, contract 37116/2000; director de proiect).
 12. "Optimalitate si echilibru" (contract ANSTI, nr.6154/2000, tema B, membru in colectiv).
 13. "Social networks developed and maintained using information technology" (cod CNCSIS C42/1999, contract cu Banca Mondiala 1999-2001, membru in colectiv).
 14. "Modelare stohastica cu aplicatii in economie" (cod CNCSIS 1258/2001, tema 90/2001, contract 35262/2001; membru in colectiv).
 15. "Simularea stohastica a proceselor sociale - Modele de analiza a inegalitatii sociale" (cod CNCSIS 1259/2001, tema 88/2001, contract 35262/2001, director de proiect).
 16. "Improving human potential programme - Transnational access to research infrastructures action of the European Union", University of Cologne - Zentral Archive. Participare la ZA Spring Seminar, March 2001.
 17. "Optimalitate multicriteriala si modele statistice" (cod CNCSIS 711/2002, tema 22a/2002, contract 33618/2002; membru in colectiv).
 18. "Proceduri moderne de optimizare si analiza statistica, cu aplicatii" (cod CNCSIS 866/2005; membru in colectiv; perioada 2005-2007), responsabil subtema "Tehnici Monte Carlo de optimizare".

Am stabilit metodologia si am proiectat bazele de date la CNCSIS (cererile de granturi din invatamantul superior, gestionarea expertilor) pe sistemul de operare DOS (1994) si Windows (1995-1997). Am definit formularele electronice CNSSIS si am scris programele de validare, salvare si clasificare automata a cererilor electronice in baza de date DOS/Windows (grant [1], lucrari [81]-[83]).

Diverse

- Preprinturi si documentatii de contract (aproximativ 77) au aparut la: CCUB, Academia Romana (ICCV, INCE), CNCSIS.
- La diverse conferinte din tara si strainatate au fost prezentate peste 90 de comunicari stiintifice.
- Doua prelegeri tinute la universitati din strainatate:
   - Conferinta la Institut of Statistics, University of Umea, Sweden, April 22, 1993: "Algorithms for generating random points in bounded domains".
   - Conferinta la Institut of Statistics, University of Umea, Sweden, March, 1994: "Computer generation of Dirichlet random vectors. Applications".
- Premiul "Petre S. Aurelian", Academia Romana, 1980 (pentru modelare in domeniul socio-uman)
- Pana in anul 2000 am fost recenzor la urmatoarele publicatii: Computing Reviews, Mathematical Review, Zentralblatt fur Mathematik.
- In perioada 1996-2002 am fost expert CNCSIS (Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior).
- Colaborari cu institute ale Academiei Romane privind modelarea statistica, tehnici Monte Carlo, esantionare, modele cauzale.
- Din anul 2005 sunt in colectivul de redactie al revistei Manager (Universitatea din Bucuresti).Coordonez sectiunea "Tehnologia informatiei".
- Membru al Societatii Romane de Probabilitati si Statistica (1991).


Actualizat: 31 mai 20072002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat fmi.unibuc.ro