English Version

Convocare Consiliul Facultatii

 ANUNTSe convoaca sedinta Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica in ziua de JOI, 9 iunie 2005, ora 12:00, in Sala de Consiliu a facultatii.

Ordinea de zi:

1. Validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea unor posturi didactice.
2. Discutarea cererilor pentru prelungirea de activitate didactica in anul universitar 2005/2006.
3. Discutarea cererilor pentru acordarea titlului de profesor consultant.
4. Informare asupra situatiei cursurilor optionale.
5. Diverse.


Nota: Dosarele de concurs pot fi consultate dupa cum urmeaza:
- miercuri, 8 iunie 2005, orele 13:00 - 14:00 si
- joi, 9 iunie 2005, orele 11:00 - 12:00, la Sala de Consiliu.


DECAN,   Prof.univ.dr. Ion Chitescu
Secretar stiintific,   Prof.univ.dr. Paltin Ionescu

2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro