English Version

Convocare Consiliul Facultatii

 



ANUNT



Se convoaca sedinta Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica in ziua de MIERCURI, 7 iulie 2010, ora 12:00, in Sala de Consiliu a Facultatii.



Ordinea de zi:

1. Concluzii in urma finalizarii sesiunii de examene, sem. II 2009-2010, precum si a examenelor de licenta si dizertatie, iunie 2010.

2. Bugetul facultatii pentru anul universitar 2010-2011.

2. Diverse.




DECAN,    Conf.univ.dr. Victor Tigoiu




2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro