English Version

Convocare Consiliul Facultatii

 ANUNTSe convoaca sedinta Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica in ziua de JOI, 4 iunie 2009, ora 14:00, in Sala de Consiliu a Facultatii.Ordinea de zi:

1. Validarea rezultatelor concursurilor didactice.

2. Stabilirea cursurilor optionale care se vor tine in anul universitar 2009–2010.

3. Probleme studentesti.

4. Diverse.
DECAN,    Conf.univ.dr. Victor Tigoiu
Secretar stiintific,  Prof.univ.dr. Liviu Ornea
2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro