English Version

Convocare Consiliul Facultatii 2 februarie 2012

 ANUNTSe convoaca sedinta Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica in ziua de JOI, 2 februarie 2012, ora 12:00, in Sala de Consiliu a Facultatii.Ordinea de zi:

1. Avizarea candidaturilor la functia de decan.

2. Stabilirea principiilor pentru acordarea gradatiilor de merit.

3. Diverse.
DECAN,    Conf.univ.dr. Victor Tigoiu
Secretar stiintific,  Prof.univ.dr. Liviu Ornea
2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro