English Version

Convocare Consiliul Facultatii

 ANUNTSe convoaca sedinta Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica in ziua de MARTI, 26 iunie 2007, ora 14:00, in Sala de Consiliu a facultatii.Ordinea de zi:

1. Discutarea proiectului statelor de functii pentru anul universitar 2007 - 2008.

2. Discutarea programelor de Master care vor fi scolarizate in anul universitar 2007 - 2008.

3. Diverse.
DECAN,    Prof.univ.dr. Ion Chitescu
Secretar stiintific,  Prof.univ.dr. Monica Dumitrescu
2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro