English Version

Convocare Consiliul Facultatii 24 martie 2011

 ANUNTSe convoaca sedinta Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica in ziua de JOI, 24 martie 2011, ora 12:00, in Sala de Consiliu a Facultatii.Ordinea de zi:

1. Validarea alegerilor pentru Departamentul de Matematica.

2. Discutarea posturilor pentru scoatere la concurs pe sem. II.

3. Diverse.
DECAN,    Conf.univ.dr. Victor Tigoiu
Secretar stiintific,  Prof.univ.dr. Liviu Ornea
2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro