English Version

Convocare Consiliul Facultatii 21 februarie 2013

 ANUNTSe convoaca sedinta Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica in ziua de JOI, 21 februarie 2013, ora 12:00, in Sala de Consiliu a Facultatii.Ordinea de zi:

1. Aprobarea listei cadrelor didactice care vor ocupa pozitii in regim de plata cu ora in semestrul al II-lea.

2. Diverse.
DECAN,    Conf.univ.dr. Victor Tigoiu
2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro