English Version

Convocare Consiliul Facultatii

 ANUNTSe convoaca sedinta Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica in ziua de VINERI, 1 octombrie 2004, ora 10:00, in Sala de Consiliu a facultatii.

Ordinea de zi:
  1. Aprobarea statelor de functii;
  2. Aprobarea normelor de cumul;
  3. Admiterea la doctorat cu frecventa;
  4. Diverse.


DECAN,   Prof.dr. Ion Chitescu

Secretar stiintific,   Prof.dr. Paltin Ionescu
2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro