English Version

Convocare Consiliul Facultatii

 ANUNTSe convoaca sedinta Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica in ziua de JOI, 17 ianuarie 2008, ora 12:00, in Sala de Consiliu a facultatii.Ordinea de zi:

1. Aprobarea propunerilor de gradatii si salarii de merit venite de la catedre.

2. Confirmarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea unor posturi didactice.

3. Diverse.
DECAN,    Prof.univ.dr. Ion Chitescu
Secretar stiintific,  Prof.univ.dr. Monica Dumitrescu
2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro