English Version

Convocare Consiliul Facultatii

 ANUNTSe convoaca sedinta Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica in ziua de LUNI, 12 septembrie 2005, ora 14:00, in Sala de Consiliu a facultatii.

Ordinea de zi:

1. Situatia inscrierilor, pe specializari, in vederea organizarii concursului de admitere la cursurile postuniversitare de masterat.
2. Diverse.


DECAN,   Prof.univ.dr. Ion Chitescu
2002 - 2015 -- Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti
Str. Academiei nr. 14, sector 1, C.P. 010014, Bucuresti, Romania
Tel: (4-021) 314 2863, Fax: (4-021) 315 6990, secretariat  fmi.unibuc.ro